12 öre Vapen plåt 1

I plåt 1 ingår flera av de i frimärkskataloger som t.ex. Facit Norden Special upptagna varianterna som exempelvis ”repan” och ”runda inhaket”, men det finns många fler intressanta och tydliga plåtfel på dessa frimärkena som är tryckta med plåt 1.

De första 4 plåtarna (plåt 1-4) är extra intressanta och komplicerade att plåta eftersom kvartsplåtarna flyttades runt under plåtarnas användning.
Plåt 1 och 2 som användes samtidigt finns i 5 olika stadium som kallas för plåt 1A, 1B, 1C, 1D samt 1E (resp. 2A o.s.v.). Klichéerna kan ibland se tämligen olika ut beroende på i vilket stadium märkena är tryckta. Detta beror på att en kliché som ursprungligen suttit mitt i tryckarket kan vid ett annat stadium fått en position i tryckplåtens ytterkant som oftast ger en mer eller mindre markant kraftig tryckning utmed plåtens ytterkant.

Vi har nu lagt in bilder på 31 av de 100 klichéerna och du kan se dem här.
Bilder på fler av klichéerna kommer senare, men först kommer en del från plåtarna 2, 3 och 4 att läggas ut på sidan.

1 trackback/pingback

  1. Runda inhaket på 12 öre Vapen – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar