12 öre Vapentyp enheter

Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.

Stämplade 3-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
08.10.1861 YSTADj1185516-362EbFärglinje
09.10.1866 STOCKHOLMc2185597-995Vågrätt
28.04.1870 WARBERGc3186596-987Vågrätt
24.08.1870 STOCKHOLMc3186571-737Vågrätt
22.08.1871 STOCKHOLMc3186562-827+3 öre på klipp
Bläckmakuleratc3186551-537Vågrätt

Stämplade 4-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
15.12.1865 STOCKHOLM ankomstc2185567-976

Stämplade 5-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
01.11.1862 GRISLEHAMNh1185544-843Ultramarin
03.08.1864 STOCKHOLMc218554-86Vågrätt

Stämplade 4-block

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
01.01.1867 STOCKHOLMS KKc3186589-90-99-1005

Stämplade 6-block

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
30.06.1872 STOCKHOLMm1872

4-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
63 Frankrike10.03.1867 WSBc3186511-416

5-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
60 Finland29.08.1862 STOCKHOLMi185518-584Ultramarin
60 Finland21.09.1863 STOCKHOLMe2185596-100A6”Provplåt”

Stora antal på brev

AntalPorto och LandStämpelNyansTandningNotering
6(144) FrankrikeDansk 3, 1860Lösen
672 Frankrike29.07.1863
672 Frankrike04.06.1867
672 Frankrike04.09.1867 SÖDRA ST BANAN9c31865