24 öre Vapentyp enheter

Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.

Stämplade enheter med 1855 års tandning förekommer oftare än sådan med 1865 års.
3-strip är närmast lika vanligt förekommande som par, vilket huvudsakligen beror på 72 öres portot till Frankrike som var ett av de vanligaste utrikesportona fram till 31.1.1868.

Stämplade 3-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
17.06.1863 STOCKHOLMd1185580-100ett ex def
02.11.1864 GÖTEBORGg11855
05.11.1868 STOCKHOLMh2186571-91

Stämplade 4-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
21.06.1860 STOCKHOLM(b1)1855+12 öre på klipp
17.10.1862 HERNÖSANDa1855

Stämplade 5-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
26.11.1865 GÖTEBORGg1 (d1)1855HOW defekter

Stämplade 4-block

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
09.03.1861 SKENE1855Helt rekonstruerat

Stämplade 5-block

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
09.06.1869 HELSINGBORGd21865HOW

4-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

5-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
144 Frankrike11.09.1861 STOCKHOLMd11855Järnum

Stora antal på brev

AntalPorto och LandStämpelNyansTandningNotering
6144 Frankrike11.09.1861 STOCKHOLMd118555-strip
6144 Frankrike09.04.18631855
6144 Frankrike04.09.18631855