24 skilling nyanser och leveranser

  • 9 leveranser med den totala upplaga 230 200
  • Den cirkulerade upplagan på postkontoren var 174 150 märken, resterande returnerades till frimärksförrådet och förstördes
  • Lev 1-5 på det tunna pappret
    Lev 6-9 på det medeltjocka pappret

Nyanser

Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Papper
Paper
Utgivet
Issiue date
Upplaga
Quantity
5aMattröd (4-3)
Dull red
Tunt
Thin
07.185567 100
5bOrangeröd (6-5)
Orange red
Tunt
Thin
09.185560 600
5cOrangeaktigt röd, tät botten (6-4)
Orangish red, dense background
Medeltjockt
Medium-thick
12.185640 100
5dLjust orangeröd (4-3)
Light orange red
Medeltjockt
Medium-thick
10.185730 000
5eBrukaktigt röd, utflutet tryck (7-5)
Brownish red, striped background
Medeltjockt
Medium-thick
09.185710 000
5fMatt ljusröd (4-3)
Dull light red
Medeltjockt
Medium-thick
10.18575 000

Upplagan för respektive nyans är uppskattad med hänsyn till de returnerade arken.

Leveranserna utsändes inte i kronologisk ordning till postkontoren.
Vilket gör att nyanserna inte är i kronologisk ordning.
Lev 1-2 finns avstämplade från 07.1855 (nyans a)
Lev 3 från 06.1856 (nyans b)
Lev 6 från början av 1857 (nyans c)
Lev 7 från 1.1857 (nyans c)
Lev 4-5 från 7.1857 (nyans b)
Lev 9 från slutet av 1857 (nyans c, d och f)
Lev 8 från våren 1858 (nyans e)

5a)
Mattröd
Stämplade från 7.1855.
Tunt papper i en matt röd (ljusröd) nyans utan inslag av orange. Från 1:a och 2:a tryckleveransen.

Dull red
Used from 7.1855.
On thin paper i a dull red (light red) shade without orange. From the 1st and 2nd printing.

5b)
Orangeröd
Stämplade från 6.1856.
Tryckta på tunt papper och skiljer sig från a-nyansen genom ett mer eller mindre tydligt inslag av orange i färgen. Färgstrykan varierar. b-nyanserna kommer från 3-5 tryckleveranserna.

Orange red
Used from 6.1856.
Printed on thin paper with in orange red shade which separates them from the a-shades. The chroma may vary. From the 3rd – 5th printings.

5c)
Orangeaktigt röd, tät botten (tegelröd)
Stämplade från 1.1857
Medeltjockt papper. Det täta bottentrycket utmärker c-nyansen. Från 6:e och 7:e tryckleveransen.

Orangish red, dense background (brick-red)
Used from 1.1857
On medium-thick paper. The dense background characterize the c-shades. From the 6th and 7th printing.

5d)
Ljust orangeröd
Stämplade från 10.1857
Medeltjockt papper. Bottentryck varierar men blir aldrig lika tätt som hos c-nyansen och färgstyrkan är lägre. d-nyansen är samtida med f-nyansen som båda kommer från den sista 9:e tryckleveransen.

Light orange red
Used from 10.1857
Medium-thick paper. The background is usually light / normal, but some d are close to c-shades. From the 9th printing.

5e)
Brukaktigt röd, utflutet tryck
Stämplade från 4.1858
Det som kännetecknar märken från den 8:e leveransen är det mycket täta och mer eller mindre utflutna bottentrycket. Denna leverans är tryckt samtidigt som de ultramarina 4 skillingarna i lev 11. Detta är den sista nyansen/leveransen som skickades ut till postkontoren. Eftersom trycket var mindre lyckat användes leverans 9 (d- och f-nyanser) innan.

Brownish red, striped background
Used from 4.1858.
Medium-thick paper. The background varies from dense but clear to striped or cloudy.
This is the last circulated shade because the 8th Printing, technically “less satisfactory” was the last to be
distributed to some 30 post offices in April 1858. It is estimated that less than 10 000 copies were sold.

5f)
Matt ljusröd (Laxröd)
Stämplade från 10.1857
Medeltjockt papper. Denna nyansen skiljer sig klart från de övriga med sin svaga färgstyrka i den matt ljusröda tryckfärgen. Nyansen ska inte misstas för att vara blekt. Samtida med d-nyansen som båda kommer från den sista 9:e tryckleveransen.

Dull light red (Salmon red)
Used from 10.1857
Medium-thick paper. The f-shade is not a result of bleaching – it is a genuine shade. It has been nick-named “Salmon red”. From the last 9th printing.

Tryckleveranser

Leverans
Printing
Datum
Date
Upplaga
Quantity
Beskrivning
Description
112.06.185548 000Tunt papper. a-nyanser.
Thin paper. a-shades
218.06.185519 100Tunt papper. a-nyanser.
Thin paper. a-shades
308.09.185527 300Tunt papper. b-nyanser.
Thin paper. b-shades
429.12.185516 500Tunt papper. b-nyanser.
Thin paper. b-shades
522.05.185616 800Tunt papper. b-nyanser.
Thin paper. b-shades
606.12.185633 600Medeltjockt papper. c-nyanser.
Medium-thick paper. c-shades.
722.04.18576 500Medeltjockt papper. c-nyanser.
Medium-thick paper. c-shades.
808.09.185718 800Medeltjockt papper. e-nyanser.
Medium-thick paper. e-shades.
924.10.185745 200Medeltjockt papper. d- och f-nyanser.
Medium-thick paper. d- and f-shades.