3 skilling enheter

3 skilling multiples

Svensk text av Mikael Carlsson.
English text by Jack Preuveneers.

Det mest kända 3 skillingobjektet efter ”den gula 3:an” är det ostämplade marginalparet. Detta är den enda kända ostämplade enheten av 3 skillingen och tillsammans med 6 skilling hörnmarginalparet de mest kända enheterna efter Postmuseums kvartsark (25-block) av 4 skilling.

The most famous 3 skilling stamp after ”the treskilling yellow” is the unused corner-margin pair. This is the only recorded unused unit of this denomination, and, together with the 6 skilling corner-margin pair, are the two most famous units from the skilling banco era (beside the block-of-25 of 4 skilling in the Postal Museum.)

Marginalparet av 3 skilling. / The 3 skilling corner-margin pair. Proveniens Erik Leijonhufvud, Fredrik Benzinger, Lauson Stone, Sven-Erik Beckeman, Lennart Järnum.

Stämplade par, 3-strip och 4-strip är kända både som lösa och på brev.
4-strip på brev är troligen endast känt i ett ex, på ett inrikes brev i 3:e vk från STOCKHOLM 18.3.1856.

Used pairs, strips-of-three and strips-of-four are known both on and off cover.
Strips-of-four on cover are currently only known in one example, on a domestic letter in the 3rd weight class sent from STOCKHOLM 18.3.1856.