30 öre Vapentyp leveranser

Observera att detta inte är någon definitiv uppställning över leveranserna. Lev, datum och upplaga är korrekta från Postverkets arkiv men exakt hur nyanser och tryck sett ut i respektive leverans är ett pågående arbetsprojekt.

Totalt gjordes 43 leveranser från tryckeriet till frimärksförrådet.
Leverans 1-28 är tandade med 1855 års verktyg, upplaga 3 808 700 märken.
Leverans 29-42 är tandade med 1865 års verktyg, upplaga 2 469 400 märken.
Leverans 43 är tandad med 1872 års verktyg, upplaga 387 300 märken.

Pappret är normalt vitt med undantag av:
Lev 13-17 som är tryckta på 1863 års papper.
Lev 39-42 som är tryckta på gulaktigt papper.
Lev 43 som är tryckt på gulaktigt papper med vattenmärke 2.

Avstämplingens datum i förhållande till leveransens datum varierar. Från större orter är märkena normalt stämplade
inom ett år efter leveransens datum medan från mindre orter mycket sena avstämplingar ofta förekommer.

1855 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
106.06.185898 800Nyansen är rödbrun som varierar från ljus till mörk (a- och b-nyanser). Märken från lev 1 har ett skarpare tryck med tydligare bottentryck än de från senare leveranser. a-nyansen är den dominerande i den första leveransen.
201.09.1958158 100Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande.
319.02.1859117 600Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande.
405.11.1859148 400Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande.
508.02.1860148 800Rödbrun i olika färgstyrkor (a- och b-nyanser) där den ljusare b-nyansen är den dominerande.
616.05.1860159 400Färgsvagare märken i ljust rosaaktigt rödbrun (c) nyans med tätt bottentryck. De mest typiska är de ljusaste märkena som har dålig kontrast mellan bottentrycket och vapenskölden.
712.10.186098 200Rosaaktigt rödbrun (c) och ljus rödbrun (b).
807.06.186197 900Rödbrun nyans (b), färgstyrkan når sällan upp till a-nyansen.
910.07.1861197 000Rödbrun nyans (b), färgstyrkan når sällan upp till a-nyansen.
1030.12.186198 200Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand.
1105.07.1862177 800Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand.
1223.12.1862197 300Rödbrun nyans (b), bottentrycket blir normalt tätare efterhand.
1308.05.1863118 200Rödbrun (b) på 1863 års papper.
1417.08.1863197 500Rödbrun (b) på 1863 års papper. (ljust gråakigt brun eller ljust gråbrun, utan rött inslag?)
1522.01.186460 000Rödbrun (b) på 1863 års papper.
Är en första delleverans av lev 16 från reversal 1A-64. Upplagan är exakt 60 000 eftersom eventuell makulatur redovisades på reversal 1B-64, d.v.s. lev 16.
1615.02.1864137 000Rödbrun (b) på 1863 års papper.
Resten av den av GPS beställda upplagan från reversal 1B-64.
1703.06.1864198 700Här ingår förutom rödbrun (b) även mer färgmättade märken med tätt bottentryck i rosabrun nyans (b), kantexemplar av dessa är ibland extremer.
1815.10.186499 000Det röda inslaget i färgen är nu borta och nyanserna är rent bruna (e1) till mörkbruna (d1). Från denna lev har det vanliga vita pappret använts. Bottentrycket varierar från normal (något tätt) till tätt.
1922.11.1864138 000Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2025.01.186598 500Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2115.04.186598 600Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2227.06.186599 000Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2301.08.186569 900Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2418.08.1865104 400Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2525.09.1865196 700Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2623.02.1866197 200Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2716.06.186699 500Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck
2827.07.1866199 000Brun (e1) eller mörkbrun (d1) med normalt till tätt bottentryck

1865 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
2920.11.1866196 400Första leveransen som fick 1865 års tandning. Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3024.05.1867197 600Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3123.03.186899 300Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3204.09.186898 800Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3301.04.1869295 700Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3402.04.1870197 500Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3517.12.1870198 000Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3623.01.1871197 800Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3705.05.187197 200Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
3810.06.1871197 600Nyansen är brun (e2) – mörkbrun (d2).
39
40
41
03.10.1871
29.11.1871
01.02.1872
197 100
98 600
197 100
Ljusbrun nyans (f) med mjuk däckel som gett ett tätt bottentryck. På gulaktigt papper.
4222.02.1872200 700Tryckta av Bagge i rosabrun nyans (g) med mjuk däckel på gulaktigt papper.

1872 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
4307.05.1872387 300Samtliga är i chokladbrun nyans (h) tryckta med mjuk däckel på 1872 års gulaktiga papper av Bagge.