5 öre Vapentyp enheter

Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.
Par förekommer ganska frekvent och även 3-strip är förhållandevis vanliga. Enheter med 1855 års tandning förekommer oftare än sådana med 1865 års tandning och 1872 års tandning är ovanligt. Detta beror på de porton till vilka 5 öre användes i mer än ett exemplar som var betydligt fler fram till mitten av 1860-talet vilket även avspeglas på den tryckta upplagan med respektive tandning.
Ostämplade enheter är vanligast med 1865 års tandning.

Stämplade 3-strip
Det finns en hel del 3-strip. Ett flertal med danska stämplar har inte tagits upp eftersom de är svåra att skilja.

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
30.07.1858 STOCKHOLMa11855Något särat
17.11.1864b1185571-911
21.02.1866 GÖTEBORG185534-542
26.06.1866 MALMÖ185576-961
05.08.1866 MALMÖd1855

Stämplade 4-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
28.10.1865 GÖTEBORGd185552-821
20.01.1866 GÖTEBORG185517-471
10.03.1866 GÖTEBORGe11855

Stämplade 5-strip

StämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
29.09.1872 YSTADc21865

4-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering

5-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansTandningPositionerPlåtNotering
25 öre Tyskland

Stora antal på brev

AntalPorto och LandStämpelNyansTandningNotering
525 öre Tyskland