50 öre Vapentyp leveranser

Observera att detta inte är någon definitiv uppställning över leveranserna. Lev, datum och upplaga är korrekta från Postverkets arkiv men exakt hur nyanser och tryck sett ut i respektive leverans är ett pågående arbetsprojekt.

Totalt gjordes 29 leveranser från tryckeriet till frimärksförrådet.
Leverans 1-18 är tandade med 1855 års verktyg, upplaga 2 399 400 märken.
Leverans 19-29 är tandade med 1865 års verktyg, upplaga 1 570 500 märken.

Pappret är normalt vitt med undantag av:
Lev 10 som är tryckta på 1863 års papper
Lev 28-29 är på gulaktigt papper

Avstämplingens datum i förhållande till leveransens datum varierar. Från större orter är märkena normalt stämplade
inom ett år efter leveransens datum medan från mindre orter mycket sena avstämplingar ofta förekommer.

LevDatumUpplagaBeskrivning
106.06.185895 800Första leveransen till frimärksförrådet. a- och b-nyanser
201.09.195898 100a- och b-nyanser
319.02.1859157 000a- och b-nyanser
408.02.1860149 200a- och b-nyanser
512.10.186099 200b-nyanser
613.04.1861197 200b-nyanser
710.07.186196 900a, b, c och d-nyanser
815.07.1862178 100 a, b, c och d-nyanser
923.12.1862156 500matta b-nyanser och e-nyanser (den mörkaste)
1004.11.1863193 800b-nyanser (nästan rent karmin) tryckta på 1863 års papper
1112.08.1864187 300b-nyanser på vanligt papper
1225.01.186598 200f1 och g1 nyanser
1315.04.1865197 700f1 och g1 nyanser
1425.09.186598 500f1 och g1 nyanser
1525.01.186699 100f1 och g1 nyanser
1601.05.186630 000f1 och g1 nyanser.
En första delleverans av lev 17 från reversal 6A. Upplagan är exakt 30 000 eftersom ev. makulatur redovisades på reversal 6B, leverans 17.
1708.05.186669 200f1 och g1 nyanser.
Resten av den av GPS beställda upplagan från reversal 6B.
1820.08.1866197 600f1 och g1 nyanser

1865 års tandning

LevDatumUpplagaBeskrivning
1908.04.1867196 600f2 och g2 nyanser
2029.11.186796 800f2 och g2 nyanser
2123.03.186897 600f2 och g2 nyanser
2225.07.1868196 500f2 och g2 nyanser
2301.04.1869195 000f2 och g2 nyanser
2411.01.187098 200f2 och g2 nyanser
2512.05.1870195 100f2 och g2 nyanser
2621.03.187199 600f2 och g2 nyanser
2705.07.187199 200f2 och g2 nyanser
2804.11.187197 600Ljusa g2 nyanser med mycket tät botten på gulaktigt papper
2922.02.1872198 300h nyanser, tryckt av Bagge med vittillsats i färgen på gulaktigt papper