6 skilling nyanser och leveranser

  • Tunt eller medeltjockt papper
  • 6 leveranser med den totala upplagan 266 900
  • 205 800 förbrukades, resten förstörda av Postverket

Märkena skulle vara violetta men blev gråa i olika nyanser. Frånsett a- och b-nyanserna finns ett mer eller mindre brunaktigt inslag i den grå färgen.

Merparten av alla 6 skillingar har en sidvänd STOCKHOLM stämpel. De flesta postkontoren fick endast märken från första leveransen (a- och b-nyanser). Några orter fick senare leveranser men nästan alla 6 skillingar på medeltjockt papper användes i Stockholm och här frankerade man nästan uteslutande märkena liggande.

Nyanser

Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Papper
Paper
Utgivet
Issiue date
Upplaga
Quantity
3a1Grå (7-5)
Grey
Tunt
Thin
7.185555 000
3a2Svartgrå (8)
Black grey
Tunt
Thin
7.1855(15 000)
3a3Grå, tät botten
Grey, dense background
Tunt
Thin
7.1855
3bLjusgrå (4-3)
Light grey
Tunt
Thin
7.185540 000
3cBrunaktigt grå (6-4)
Brownish grey
Tunt
Thin
9.185655 000
3dGråbrun (7-5)
Grey brown
Tunt
Thin
9.18565 000
3eBrunaktigt grå (6-4)
Brownish grey
Medeltjockt
Medium-thick
1.185830 000
3fGråbrun (6-4)
Grey brown
Medeltjockt
Medium-thick
1.18586 000

3a1)
Grå
Tryckt på det tunna pappret. Utan brunaktigt inslag. Kommer från tryckleverans 1 och 2. Bottentrycket varierar men när det blir tydligt tätt är det en a3-nyans.

Grey

3a2)
Svartgrå
Som a1 men mörkare. Märken i denna nyans kommer inte sällan från arkets ytterkanter som blivit mer färgmättade. Här finns tre undernyanser:
Rent svartgrå
Svagt brunaktigt svartgrå
Olivaktigt svartgrå

Black grey
Three sub-shades:
Pure black grey
Slightly brownish black grey
Olive-tinged black grey

3a3)
Grå, tät botten
Tryckt på det tunna pappret. Det som urskiljer a3-nyansen är det täta bottentrycket.

Grey, dense background

3a3

3b)
Ljusgrå
Tryckt på det tunna pappret. Hit räknas de ljusaste märkena utan brunaktigt inslag. Kommer från tryckleverans 1 och 2.

Light grey

3c)
Brunaktigt grå
Märken på tunt papper med ett brunaktigt inslag i färgen räknas som c-nyanser. När det bruna inslaget blir tydligare övergår nyansen i d.
Bottentrycket varierar från normalt till tätt.
Kommer från 3:e och 4:e tryckleveransen.

Brownish grey

3d)
Gråbrun
Hit räknas märken på tunt papper med ett tydligt brunt inslag i färgen. Bottentrycket varierar från normalt till tätt. d-nyanserna kommer från 3:e och 4:e tryckleveransen.

Grey brown

Det finns även tydligt bruna d-nyanser som dessa är ovanligare och kommer oftast från arkets kanter. Det vänstra märket nedan är från arkets nedre vänstra hörn och det högra (reparerat) är från arkets nedre högra hörn.

Det finns extrema d-nyanser som märket nedan. Mycket sällsynta.

Extremt mörk d-nyans

3e)
Brunaktigt grå
Medeltjockt papper och ett brunaktigt inslag i färgen. Från 5:e och 6:e tryckleveransen.

Brownish grey

Det finns en nyansvariant från av e-nyansen som har ett slitet tryck och saknar det brunaktiga inslaget. Tryckt på medeltjockt papper och kan därför inte räknas till de rent gråa a- eller b-nyanserna.

3e rent grå

Gränsen mellan e- och f-nyanserna är hårfin. Olika experter kan ha olika uppfattning om var gränsen går.

3f)
Gråbrun
Medeltjockt papper och ett tydligare brunt inslag än hos e-nyansen, men aldrig så bruna som de extrema d-nyanserna. Från 5:e och 6:e tryckleveransen.

Grey brown

Leveranser

Leverans
Print
Datum
Date
Upplaga
Quantity
Beskrivning
Description
112.06.1855117 600Tunt papper, a- och b-nyanser.
Thin paper, a- and b-shades.
226.06.185517 900Tunt papper, a- och b-nyanser.
Thin paper, a- and b-shades.
308.09.185557 800Tunt papper, c- och d-nyanser.
Thin paper, c- and d-shades.
429.12.185518 600Tunt papper, c- och d-nyanser.
Thin paper, c- and d-shades.
522.04.18578 100Medeltjockt papper, e- och f-nyanser. Schutz första tryckning där gummeringen inte blev lyckad. Av de 40 000 av Postverket beställda märken makulerades 31 900. Går endast att skilja från lev 6 genom stämpeldatum innan 24.10.1857.
Medium-thick paper, e- and f-shades. Schutz first printing. Out of 40 000 ordered copies, 31 900 were waisted because of gum problems.
624.10.185746 900Medeltjockt papper, e- och f-nyanser. Går inte att skilja från den i nyans och tryck identiska lev 5.
Medium-thick paper, e- and f-shades. The 5th and 6th printings are inseparable.