65 öres porto till Schweiz

65_goteborg_15_11_1865
65 öre från Göteborg 15.11.1865 till Neuchantel i Schweiz

65 öres porto till Schweiz gällde under tiden 1.10.1865 – 22.4.1867, alltså endast 1 år och knappt 7 månader.
Samtliga brev skickades via Preussen, antingen via Danmark eller med skepp mellan Sverige och Nordtyskland.

Portofördelningen var olika beroende på om breven skickades via Danmark eller med skepp direkt från Sverige till Nordtyskland. Det här avbildade brevet är skickat med skepp från Sverige till Lübeck och portfördelningen var då enligt nedan. Som framgår motsvarade på den tiden 1 Sgr (Silbergroschen som var Preussens valuta) 9 svenska ören.

Sverige        11 öre     1,25 Sgr
Sjöporto      9 öre      1 Sgr som delades ½ Sgr till både Sverige och Preussen
Preussen   27 öre      3 Sgr
Schweiz     18 öre      2 Sgr
Totalt     65 öre     7,25 Sgr
Portonoteringar på brevet:
Röd 6 (6 Sgr) för det totala beloppet som inte direkt tillföll Sverige
Violett 5½ (5 ½ Sgr) för det totala utländska portot
Blå f2 (2 Sgr) på brevets framsida är vidareporto till Schweiz

Mer info om detta brevet och andra tidiga svenska brev till Schweiz finns på sidan här och i menyn.

Brevet är skickat till Neuchantel vilket är en vanlig adressort för svenska brev till Schweiz under denna perioden.
Brevet som är skickat från Göteborg 15.11 ankom redan 19.11 till adressorten, vilket kan tyckas förbluffande snabbt år 1865 med tanke på transport med skepp från Göteborg till Lübeck (vilket tog 2 dagar) men järnvägsnätet väl utbyggt i Tyskland vilket framgår av att brevet nått Schweiz redan dagen efter.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar