81 öres porto till Schweiz

Vi fortsätter uppdateringen med svenska brev till utlandet. Bland de nyinlagda breven finns bl.a. portot 81 öre, detta är det enda kända brevet tillsammans med ett i 2:a viktklassen för det intressanta portot som gällde 1.7.1858 – 30.4.1865 till orter som låg nära den tysk-schweiziska gränsen.
Det schweiziska portot för orter nära gränsen var 1 Silbergroschen istället för det ordinarie 2 Silbergroschen. Detta motsvarade 9 öre vilket innebar en reducering av det svenska portot från ordinarie 90 öre till 81 öre.

Så kallade närporton fanns till flera olika länder (innan ca 1865) men ett fåtal är kända, frånsett 18 öres portot till Danmark som gällde för orter i Öresundsregionen. Även brev med närporto till vårt grannland Norge (4 skilling eller 12 öre) som annars är ett av de vanligaste adressländerna är mycket sällsynt.

Fler brev till Schweiz finns här och övriga länder hittar du här.

81_stockholm_13_4_1865
81 öres porto via Preussen för orter nära gränsen 1:a VK 1.7.1858 – 30.4.1865

81 öres porto via Preussen (för orter nära gränsen 1:a VK 1.7.1858 – 30.4.1865) från STOCKHOLM 13.4.1865 till Horgen
Svenskt notering ”Franko” och stämpel ”FRANCO.” samt preussiska ”Aus Schweden” och ”FRANCO”
Transit svenska postkontoret HAMBURG K.S.P.A.(D). 17.4.1865 samt preussisk avgång HAMBURG 17.4.65
Ankomststämplat i Horgen
Frankerat med 9 öre vapen samt 3x 24 öre vapen lodrätt 3-strip

Brevet är skickat via Danmark
Horgen ligger precis söder om Zürich och räknades som en ort nära tyska gränsen
Av portot 81 öre finns endast detta känt samt ett i 2:a vk 162 öre Stockholm-Zürich 21.2.1862 via Danmark

Portot delades enligt följande:
Sverige       22,5 öre    2,5 Sgr
Danmark   22,5 öre    2,5 Sgr
Preussen    27 öre       3 Sgr
Schweiz        9 öre       1 Sgr
Totalt      81 öre    9 Sgr
Enligt en överenskommelse mellan Sverige och Danmark 1852 var portot för brev från Sverige till Hamburg via Danmark 6 2/3 Lybsk Skilling (motsvarar 5 Sgr), portot delades lika mellan länderna.

Portonoteringar på brevet:
Röd 4 (4 Sgr) är Preussens del av portot inkl. vidareportot till Schweiz
Blå f1 (1 Sgr) på brevets framsida är vidareporto till Schweiz
Blå f4 (4 Sgr) på baksidan

Om breven skickades med båt Sverige-Tyskland var portouträkningen annorlunda men det totala portot samma.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar