9 öre Vapentyp enheter

Observera att detta är ingen fullständig förteckning över alla existerande enheter på valören. Det är endast de som hittills registerats, sidan kommer att fyllas på efterhand.

Trots en liten upplaga finns det ganska många par av denna valör. Anledningen till detta är närportot 18 öre till Danmark som frankerades med 2st 9 öre och då ofta i par, därav är paren ofta stämplade i Helsingborg, Landskrona, Malmö eller med danska stämplar.
4 märken användes exempelvis på dubbelt närport eller troligen oftare som vanligt 36 öres porto till Danmark.
Valören finns enbart med 1855 års tandning.

Stämplade 3-strip

StämpelNyansPositionerPlåtNotering
06.12.1862 WARBERGb57-772

Stämplade 4-strip

StämpelNyansPositionerPlåtNotering
15.11.1862 HELSINGBORGa
17.09.1866 PITEÅd53-63-73-831ex PW

4-strip på brev

Porto och LandStämpelNyansPositionerPlåtNotering

Stora antal på brev

AntalPorto och LandStämpelNyansTandningNotering