Danmark Christian IX

Serien omfattar sex valörer: 5, 10, 20, 25, 50 och 100 öre.
Utgavs 1904-1906.

10 öre

Finns i två typer: med otydligt respektive tydligt tryck.
Skillnaden är oftast tydligast i bakgrunden på cirkeln med kungens porträtt men syns även tydligt i det linjerade mönstret utanför cirkeln.
5 öre valören i serien är alltid med tydligt tryck medan alla övriga alltid är med otydligt tryck.

Facit-Nr 64a eller AFA-Nr 47 med otydligt tryck, utgavs i november 1904, upplaga 95 miljoner fördelade på 11 tryckningar.

Facit-Nr 64b eller AFA-Nr 52 med tydligt tryck, utgavs i mars 1906, upplaga 41 miljoner fördelade på 9 tryckningar.

Otydligt tryck till vänster och tydligt tryck till höger

20 öre

Valören utgavs i december 1904 och har en upplaga på 10 miljoner fördelade på 10 tryckningar.
Förekommer i två nyanser:
Facit-Nr 65a eller AFA-Nr 48 som är blå (i nyanser).
Facit-Nr 65b eller AFA-Nr 48a som är svartblå.

50 öre

Valören utgavs i september 1905 och har en upplaga på 361200 märken fördelade på 3 tryckningar.
Förekommer i två nyanser:
Facit-Nr 67a eller AFA-Nr 50a som är brunlila.
Facit-Nr 67b eller AFA-Nr 50 grålila eller lila i nyanser.