Danmark Frederik VIII

Serien utgavs 1907-1912 och omfattar sju valörer: 5, 10, 20, 25, 35, 50 och 100 öre.

20 öre

Utgavs 1.2.1907. Upplagan för 20 öre valören var ca 41 miljoner fördelade på 40 tryckningar.
Man skiljer på två nyanser:
Facit-Nr 71a eller AFA-Nr 56 som är blå i nyanser. Upplagan är 36 miljoner fördelade på 37 tryckningar.
Facit-Nr 71b eller AFA-Nr 56a som är ultramarin. Upplagan är 5 133 500 fördelade på 3 tryckningar från december 1911.
Den ultramarina nyansen är generellt ljusare än den blå.