Danmark Stor ovaltyp

Utgavs under åren 1864-1870.
Finns i 5 valörer: 2, 3, 4, 8 och 16 skilling.
Normalt med tandning 13×12½ men valörerna 2, 3, 8 och 16 skilling finns även med den ovanligare linjetandning 12½x12½.

2 skilling

2 skilling Stor ovaltyp i nyanser

Valören trycktes i 6 olika upplagor som alla varierar något i nyans och papper.

Linjetandat par 12½x12½ på brevklipp

Nytryck 1885

Tryckt med originalklichéer av postverket.
Gulaktigt papper utan gummering och vattenmärke.