Exponat 12 öre Vapentyp

De 10 tryckplåtarna för 12 öre Vapentyp 1858-1872 (Mikael Carlsson)

Nedan visas exponatet som det var utställt på Eslövia 2021 med 5 ramar.

Ram 1, inledning och början av plåt 1-2

Viktiga objekt i ram 1

 • Stämplat första respektive sista officiella användningsdagen (blad 1).
 • Marginalvattenmärke ornamentet från arkets övre högra hörn, ett förskjutet uppåt och vänster medan det andra är förskjutet neråt och höger (blad 3).
 • Marginalvattenmärke linje och kartongpapper i kombination (blad 3).
 • Dubbeltryck (blad 4).
 • Rättvänt baktryck (blad 4).
 • Kraftigt felcentrerat med del av fyra märken (blad 6). Enda kända på Vapentyp öre.
 • Tandat två gånger, diamattandning (blad 6).
 • 5-strip i ultramarin nyans (blad 12).
 • Bred spis (blad 12). Enda kända på Vapentyp öre.

Ram 2, plåt 1-2

Ram 3, plåt 3-4

Ram 4, lev 43 samt plåt 5-6

Ram 5, plåt 7-8

Viktiga objekt i ram 5

 • Nytryck gjordes 1885 vilka var frankeringsgiltiga fram til 1910. Ett använt sådant finns på blad 77, enda kända av de sex valörerna ur serien Vapentyp öre.
 • En gul 3 skilling i form av en Sperati förfalskning där ett 12 öre Vapentyp mest troligt utgjort grunden (blad 79).