Utställning

De 10 tryckplåtarna för 12 öre Vapentyp 1858-1872

Av Mikael Carlsson.
Samlingen är uppbyggd kring de olika tryckplåtarnas användning.
Totalt användes 10 olika tryckplåtar under perioden.

De fyra bladen nedan är några av de som uppdaterats eller är helt nya inför nästa utställning som är planerad till Eslöv i november 2021. Du kan läsa mer om utställningen Eslövia 2021 på sidan här.
På det första är brevet utbytt och nästa har fått tillskott av den unika breda spisen. Det tredje bladet är helt nytt med två brev där det översta till Finland är frankerat med ett 5-strip i ultramarin nyans, enda kända på brev och det innehåller intressant information om de flyttade kvartsplåtarna. Sista bladet som visas är omgjort där ett vågrätt 5-strip samt ett lodrätt 4-strip på brev illustrerar hur plåt 6 var uppbyggd med återanvända delar och nytillverkade plåtdelar.


Ytterligare fyra nya blad för Eslövia i november är klara. Två av dem ersätter de tidigare blad 3 och 4 med stämplar från alla datum i juli månad 1858. Innehållet på bladen är delvis från det tidigare blad 7.
Blad 3 handlar om pappret och dess vattenmärke. Här ingår bl.a. två ex med olika delar av hörnornamentet (fåtal känd) och framför allt nyupptäckten kartongpapper med marginalvattenmärke som är helt unik på Vapentyp öre.
Blad 4 visar olika fenomen kopplade till tryckningen som dubbeltryck och rättvänt baktryck vilka båda är exempel på märken som tryckts två gånger.
Nytt blad 6 är på gång som kommer att handla om missöden vid tandningen som dubbeltandning.
Blad 34 är ett av bladen som visar skruvarnas placering i plåt 3 och 4. Här är ett nytt brev insatt med 5st ultramarina märken där två av dem har svaga skruvavskav. 6 brev är i dagsläget kända frankerade med 5st ultramarina märken, samtliga är tryckta med plåt 3 eller 4. Enligt Åke Rietz bok är 3 brev kända, de ”nya” är brevet på blad 34, det unika 5-stripet på blad 37 samt ett från Stockholm 25.8.1862.
Blad 40 har fått nya brev, varav ett frankerat med 3st k-nyanser (lev 31B). Det finns ytterst få brev med mer än en k-nyans.

På blad 22 nedan med de båda plåtfelen ”Runda inhaket” och ”Repa över vänster 12” har flera märken bytats ut.
Blad 66 som visar provtryckningen i lev 102 har fått tre nya singelmärken i bättre kvalité.
Blad 14 har fått mindre korrigeringar och ett nytt märke, 2007E052b.
Blad 6 handlar om feltandade märken. Här ses bl.a. det för Vapentyp öre unika märket med 4 märkesbilder, samt ett dubbeltandat märke.
På blad 38 har brevet nu fått sällskap av ett 5-strip som visar skillnaden på mittspalten i när kvartsplåtarna hade sitt ursprungliga läge jämför med brevet på blad 37.
Blad 39 har några utbytade märken samt brevet som är från det med plåtfelet ovanliga stadium Ca, ultramarina märken. Båda leveranserna 33 och 34 visas som lösa märken.

Utöver dessa har flera blad blivit uppdaterade med lösa märken i högre kvalité, framför allt de olika plåtrekonstruktionerna som efterhand uppdateras.


Nedan visas exponatet som det var utställt vid KPK 133 i oktober 2020 med 5 ramar.

Ram 1, inledning och början av plåt 1-2

Blad 1-4
Exponatets inledande sidor visar titelblad, författningen för övergången från skilling till ören och användningen i juli månad 1858 med alla stämpeldatum 1 – 31. Dessa båda blad uppskattades inte av juryn i ett traditionellt exponat, ”det blir för mycket posthistoria i inledningen”. Jag instämmer i detta och till nästa utställning kommer dessa att bytas ut mot blad med mer traditionell filateli.

Blad 5-8
Metodiken med exempel på den använda numreringen av plåtfelen, blad 5. De tre olika tandningverktygen beskrivs på blad 6. Pappret och tryckningen visas på blad 7 med bl.a. marginalvattenmärke, hörnornament och linje, rättvänt baktryck och ett av de få kända dubbeltrycken. Framställningen av plåtarna beskrivs i korthet på blad 8.

Blad 9-12
De 25 olika grundtyperna (GT) och monteringen av kvartsplåtarna med sk. mittspalter. På blad 12 finns det enda kända ”lösa” 5-stripet i ultramarin nyans, ett annat finns på ett brev till Finland som kommer att visas nästa gång exponatet ställs ut.

Blad 13-16
De sex olika plåtstadierna visas på blad 13. Skruvarnas placering ses på blad 14 och blad 15-16 visar leverans 1.

Ram 2, plåt 1-2

Blad 17-20
Leveranserna 2-13 från plåtstadium A, B, C och D.

Blad 21-24
De mest kända plåtfelen från plåt 1 och 2 visas på lösa märken och brev från de olika plåtstadierna då plåtfelen haft olika positioner i plåtarna och de tryckta arken.

Blad 25-28
Två blad i A3 format visar plåtrekonstruktioner av plåt 1 och 2 i plåtstadium Ea, blå nyanser från lev 14-19. Även några av de säkert urskiljbara leveranserna.

Blad 29-32
Här visas två blad i A3 format med plåtrekonstruktioner av plåt 1 och 2 i plåtstadium Eb, ultramarina nyanser från lev 20-26. Även några av de säkert urskiljbara leveranserna.

Ram 3, plåt 3-4

Blad 33-36
Först beskrivs de fyra plåtstadierna för plåt 3 och 4, blad 33. Skruvarnas placering som var annorlunda än i plåt 1 och 2 visas på blad 34 och 35. Två udda makuleringar visas på blad 36, Falkenberg balkstämpel och biljettstämpel från den privata järnvägslinjen Bollnäs-Söderhamn.

Blad 37-40
Här visas några av de tydligaste plåtfelen från plåt 3 och 4, blad 37-38. Flera exemplar av varje visas för att upplysa om de olika plåtstadierna där vissa kvartsplåtar flyttades med följden att plåtfelen ibland fick nya positioner. Blad 40 visar kvartsplåtskantlinjen som ibland kan ses på pos 40 i plåt 4. Blad 40 är ett samlingsblad för tillfälliga fel och varianter från plåt 3 och 4.

Blad 41-44
Plåtrekonstruktioner av plåt 3 och 4 från stadium B, ultramarina nyanser från lev 28-32. Två A3 blad rymmer de totalt 200 positioner och visar även några av de urskiljbara leveranserna.

Blad 45-48
Plåtrekonstruktioner av plåt 3 och 4 från stadium Cb, leveranserna 35-45 (ej lev 43) som omfattar märken tryckta i blå nyanser. Dessa har alltid ett mer eller mindre tydligt tätt bottentryck, l-nyanser (blå med tät botten).

Ram 4, lev 43 samt plåt 5-6

Blad 49-52
Här visas den problematiska leverans 43 som trycktes med plåtarna A5 och A6, de så kallade ”provplåtarna” eller mer korrekt ”de itusågade plåtarna”. Bladen beskriver och visar problematiken för Sparre under åren 1862-1863 där dessa båda plåtar var ett av de misslyckade projekten. På blad 51 finns exponatets viktigaste objekt, ett brev med 5-strip från leverans 43 vilket troligen är den enda bevarade enheten.

Blad 53-56
Först visas hur utsågande delar från plåt A5 och A6 återanvändes i plåt 5 och 6. På blad 54 visas skruvarnas placering som är unik för plåt 5-6 (samt A-plåtarna), längs märkenas långsidor som i flera fall gett större och tydligare både skruvinskav och skruvavtryck. Blad 55 visar det välkända plåtfelet ”fotsteget” från olika tidsperioder. Utropstecknet ses på blad 56, det mest kända!

Blad 57-60
Här visas plåtrekonstruktioner av plåt 5 och 6 med 1855 års tandning, plåtperiod a. På blad 57-58 visas även några urskiljbara leveranser. Blad 59-60 visar även några av de positioner som kan ha flest antal dubbeltänder och längs ner finns det ej konstanta plåtfeler ” en prick över Ö”.

Blad 61-64
Plåtrekonstruktionerna här av plåt 5 och 6 är med 1865 års tandning och utgör plåtperiod b.

Ram 5, plåt 7-8

Blad 65-68
Första bladet (65) visar skruvarnas placering i plåt 7 och 8. Blad 66 omfattar provtryckningen med plåt 7 och 8 som gjordes i leverans 102, denna utgör plåtperiod a. På blad 67 ses exempel på typiska plåt 8 märken och slutligen på blad 68 visas de olika marmoreringarna som finns i plåt 8.

Blad 69-72
Plåtrekonstruktioner av plåt 7 och 8, plåtperiod b.

Blad 73-76
I period c ersattes plåt 8 av den gamla trotjänaren plåt 5, som är den mest använda plåten och delvis bestod av delar från de itusågade plåtarna (A5 och A6). På blad 73 och 74 visas brev från denna perioden med exempel på nyanserna och det sista av de fyra är ett Dalslands Kanal, sista användningsdagen. Blad 75 och 76 omfattar plåtperiod d för plåt 5 och 7, de så kallade Baggeleveranser där vitmedel användes i färgen som i många fall döljer plåtfelen. Dessa är perforerade med 1872 års tandning.

Blad 77-80
På de fyra sista bladen visas sena användningar och nytryck, blad 77. Här finns bl.a. det enda kända stämplade nytrycket och på blad 78 visas ett av de få ”arken” som Postverket skickade till andra postverk som referens över giltiga svenska frankotecken. Blad 79 omfattar några olika förfalskningar inkl. en gul 3 skilling av Sperati där en 12 öre Vapen troligen utgjort grunden. Sista bladet har rubriken ”Lärdomen av exponatet” där visas hur kunskapen om tryckplåtarna kan användas för att korrekt beskriva objekt.