Felperforerade beredskapsmärken

De 4-sidiga märkena Gustaf V profil höger i valörerna 5 öre grön, 10 öre violett och 15 öre brun trycktes i början av 2:a världskriget som reservmärken, därav brukar de kallas ”beredskapsmärken”. Märkena som trycktes i ark om 100 märken låg kvar som reserv i Postens lager tills efter krigsslutet och började säljas först 25.7.1946.

Märkena är än idag vanliga både som postfriska och stämplade med undantag för en del 10 öres märken som har en säregen och utmärkande felperforering där tandningen tydligt går genom märkesbilden.

273c_felperforerat
Felperforerat 4+4 sidigt par med vänster arkmarginal
273c_felperforerat1
Felperforerat 4+4 sidigt par med höger arkmarginal

 

 

 

 

 

Båda ”paren” är snedcentrerade åt vänster och kommer eller skulle kunna komma från samma 100-ark.
Det ena har arkmarginal till vänster och del av 3 märken medan det andra har arkmarginal på höger sida.
Märkena är ofta även snedcentrerade uppåt eller neråt och det finns även märken med del av 4 märkesbilder.

Mer info om de svenska bruksmärkena Gustaf V profil höger finns här.

10 öres valören finns även i tidigare utgåvor från de 3 och 4 sidiga tryckarken men från dessa finns inga kraftiga felperforerade märken.. Dessa arken har inga marginaler på sidorna där de istället är skurna och därmed skapat de ovanliga 3+4 sidiga och 4+3 sidiga paren, från arkets vänstra respektive högra ytterkant.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar