Flera brevsidor uppdaterade

17.11.56 STOCKHOLM, källa Postiljonen

Nu är ett flertal av faktasidorna över svenska brev till utlandet uppdaterade. Fler exempelbilder och uppgifter är tillagda med t.ex. uppgift om alla kända kombinationer av respektive porto och antal kända exemplar av varje kombination. Uppgifterna bygger på Åke Rietz bok om svenska försändelser till utlandet innan UPU som uppdaterats med där ej dokumenterade brev och några korrigeringar. Följande länder är nu uppdaterade:

Malta uppdaterad 2021-06-29

Nederländerna uppdaterad 2021-06-29

Portugal uppdaterad 2021-06-29

Ryssland uppdaterad 2021-06-30

Schweiz uppdaterad 2021-06-30

Spanien uppdaterad 2021-06-30

Storbritannien uppdaterad 2021-07-01

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar