Danmark 4 skilling 1854

4_stor
4 skilling 1854

4 skilling med punkterad bakgrund 1854.

Ersatte 4 RBS som valör för inrikes brev i 1:a viktklassen.

AFA-Nr 4
Facit-Nr 4

Märket finns i 6 olika tryckupplagor som kan skiljas åt genom olika detaljer i trycket.
Även färgnyanserna skiljer sig också åt i de olika trycken men är inte lika säkert vid bestämning av tryck.

4_utan_punkt
R M
4_med_punkt
R . M

Tryck 1-3 har ingen punkt mellan R M i det högra textfältet.

Tryck 4-6 har punkt mellan R . M i det högra textfältet.

Kontrollsiffran sitter i det nedre vänstra hörnet ovanför posthornet. Tryck 5 har kontrollsiffra 2 medan alla andra har kontrollsiffra 4.
Det är mycket svårt att utläsa om det är en 2:a eller 4:a men vid jämförelse kan man se skillnaden mellan de båda.

Bottentrycket kan vara svårt att uppfatta.
Bottentryck Ia går uppifrån vänster och neråt med spetsarna uppåt.
Bottentryck Ib går uppifrån vänster och neråt med spetsarna neråt.
Bottentryck IIa går uppifrån höger och neråt med spetsarna uppåt.
Bottentryck IIb går uppifrån höger och neråt med spetsarna neråt.

4_tryck1
Tryck 1

Tryck 1 (Facit-Nr 4a och 4b)

Ingen punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 4
Bottentryck IIa eller IIb
Tryckfärgen är orange, brungul eller ljus kastanjebrun

 

4_tryck2
Tryck 2

Tryck 2 (Facit-Nr 4c)

Ingen punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 4
Bottentryck Ia eller Ib
Tryckfärgen är rödaktigt brun

 

4_tryck3
Tryck 3

Tryck 3 (Facit-Nr 4d)

Ingen punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 4
Bottentryck Ia eller Ib
Tryckfärgen är ljust orangebrun

 

4_tryck4
Tryck 4

Tryck 4 (Facit-Nr 4e)

Med punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 4
Bottentryck IIa eller IIb
Tryckfärgen är ljust gulbrun

 

4_tryck5
Tryck 5

Tryck 5 (Facit-Nr 4f)

Med punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 2
Bottentryck IIb
Tryckfärgen är orangebrun eller gulbrun

 

4_tryck6
Tryck 6

Tryck 6 (Facit-Nr 4g och 4h)

Med punkt mellan R och M
Kontrollsiffra 4
Bottentryck IIb
Tryckfärgen är rödaktigt brun till mörkt rödbrun