Danmark 4 skilling 1863

4 skilling med genomstucken kant

Samma utförande som tryck 5 på 1858 års 4 skilling frånsett att märkena är ”tandade” med genomstick.

AFA-Nr 9
Facit-Nr 9

Dessa finns i två olika tryck 6 och 7, numreringen är en fortsättning på 1858 års utgåva.
Båda är tryckta på maskingjort papper med vattenmärke 2 (större krona).

De båda trycken är inte helt enkla att skilja på.
Bottentrycket är olika på de båda trycken men det är sällan synligt.
Bottentryck IIa = spetsarna pekar uppåt mot det övre vänstra hörnet.
Bottentryck IIb = spetsarna pekar neråt mot det nedre högra hörnet.

De mörkare märkena är alltid tryck 7 medan de ljusare kan vara både tryck 6 och 7.
Utan synligt bottentryck (vilket sällan är fallet) är det mycket svårt att avgöra om ett ljust märke är tryck 6 eller 7.

9_tryck6
Tryck 6

Tryck 6

Bottentryck IIa
Tryckfärgen är ljust gulbrun eller matt gulbrun

 

 

9_tryck7
Tryck 7

Tryck 7

Bottentryck IIb
Tryckfärgen är samma som tryck 5 på 1858 års utgåva
ljus mattbrun till mattbrun eller rödaktigt brun