1939-1950 Gustaf V profil höger

Denna bruksserie precis som andra användes i många år vilket gjorde att nya upplagor trycktes efter hand.
Detta innebär att de flesta valörerna finns i olika färgnyanser. Skillnaderna är inte alltid lika tydliga som på en del äldre svenska frimärken men de skiljer sig.

10 och 20 öre valörerna finns i två olika typer.
De först utgivna typ I kallade ”små siffror” och de senare typ II kallade ”stora siffror”.
Alla andra valörer finns endast i typ II.

Typ I har mindre valörsiffror än typ II och skiljer sig även något i gravyren som t.ex. att bottentrycket är helt rutat (tätare) med det på typ II är delvis streckat (glesare) och kungens huvud är ljusare på typ I än typ II.

Små siffror typ I

Samtliga har tandning 12 3/4
Graverade av Sven Ewert

269a_stor
269A

10 öre violett

2-sidig tandning (Facit-Nr 269A)
Upplaga 11,6 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 22.3.1939

3-sidig tandning (Facit-Nr 269B)
Upplaga 463 300

269c
269C

 

4-sidig tandning (Facit-Nr 269C)
Upplaga 2 316 700

 

 

 

269bc
269BC
269cb
269CB

3+4 sidig tandning (Facit-Nr 269BC)

4+3 sidig tandning (Facit-Nr 269CB)

 

 

 

 

270_stor
270

20 öre karminröd

2-sidig tandning (Facit-Nr 270)

Utgivna i rullar med 100 eller 500 märken

Upplaga 8 miljoner

 

Stora siffror typ II

Samtliga har tandning 12 3/4
Graverade av Sven Ewert

271a_stor
271A

5 öre grön

2-sidig tandning (Facit-Nr 271A) utgivet 23.1.1941.
Upplaga 415 miljoner utgivna i rullar om 100, 500 eller 1000 märken.

3-sidig tandning (Facit-Nr 271B och 271BB) utgivet 23.1.1941.
Upplaga 415 miljoner utgivna i rullar om 100, 500 eller 1000 märken.

 

Både de 2- och 3-sidiga märkena finns i tre något olika nyanser. Uppdelningen av dessa är inte helt glasklar och skiljer sig något i olika faktaböcker som t.ex. Facit och SFF där den ena har tre nyanser med den andra har slagit ihop två av dem och färgbenämningarna skiljer sig något.

Enligt SFF finns tre olika nyanser:

 • a) Matt blåaktigt grön med färgstyrka 6-7 (Facit a)
 • b) Matt grön med färgstyrka 4-6 (Facit b)
 • c) Matt gulaktigt grön med färgstyrka 3-5 (Facit b)

Enligt Facit finns två olika nyanser:

 • a) Blåaktigt grön (SFF a)
 • b) Gulaktigt ljusgrön (SFF b) eller Mattgrön (SFF c)

4-sidig tandning gråaktigt grön (Facit-Nr 271C) utgivet 25.7.1946.
Upplaga 32 130 000 utgivna i ark med 100 märken.
Dessa 4-sidiga märken är sk. ”beredskapsmärken” som trycktes tillsammans med 10 och 15 öres märken i början av 2:a världskriget men gavs ut först efter kriget. Posten hade de som reserv i fall problem med tryckning som t.ex. pappersbrist eller ockupation skulle uppstå under de oroliga åren på 1940-talet. Efter krigets slut behövdes ingen reservupplaga och märkena levererades efterhand ut till postkontoren.

272_stor
272

5 öre orange

2-sidig tandning (Facit-Nr 272)

Upplaga 156 038 200 utgivna i rullar om 100, 500 eller 1000 märken.

Utgivet 1.4.1948

 

Stora siffror typ II
273A

10 öre violett

2-sidig tandning (Facit-Nr 273A) utgivet 11.12.1939.
Upplaga 367 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.

3-sidig tandning (Facit-Nr 273B)

3+3 sidigt tandat par (273BB) utgivet 1947
Upplaga 51 200 00 utgivna i häften

4-sidig tandning (273C) utgivet i ark 1946 (beredsakpsmärken) samt 1939 (BC och CB par)
Upplaga 37 miljoner

De 4-sidiga märken finns även i en extremt felperforerad variant där tandningen går genom märkesbilden.

273c_felperforerat
Felperforerat 4+4 sidigt par
273c_felperforerat1
Felperforerat 4+4 sidigt par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273bc
273BC
273cb
273CB

3+4 sidigt par (273BC)

4+3 sidigt par (273CB)

Utgivna 1939

 

 

Alla tandningar enstaka märken och parkombinationer finns i två olika undertyper:

 • Med färgstreck i rockkanten
 • Utan färgstreck i rockkanten

Färgnyanser finns på samtliga nyanser som varierar från rent violett – karminaktigt violett – gråaktigt violett – mörkt matt violett. Dessa olika finns upptagna i de äldre SFFs katlogerna och handböckerna.

274a_stor
274A

10 öre grön utgivet 1.4.1948

2-sidig tandning (Facit-Nr 274A)
Upplaga 353 miljoner utgivna i rullar om 100, 500 eller 1000 märken.

3-sidig tandning (Facit-Nr 274B och 274BB)
Upplaga 41 300 000 par (82 600 000 märken)

 

Både de 2- och 3-sidiga märkena finns i två olika nyanser:

 • a) Matt grön med färgstyrka 4-5
 • b) Gulaktigt mattgrön med färgstyrka 3-4

På både de 2-sidiga och 3-sidiga märkena finns varianten ”dubbelprägling på R i SVERIGE”.

274a_dp
Dubbelprägling på R
274bb_dp
Det högra märket med dubbelprägling på R
274bb_dp_2
Båda märkena med dubbelprägling på R

 

 

 

 

 

 

27515 öres valören finns i två olika typer som skiljer sig något från varandra i gravyren.
Det finns tre mer eller mindre tydliga detaljer i gravyren som skiljer de båda typerna. Ett förstoringsglas behövs normalt för att urskilja detaljerna. Områdena där dessa detaljer finns är markerade på märket här.

Alla 4-sidiga märken är typ II så dessa kan användas som referensmärke.
Typ I finns även i en något ljusare mer orangeaktig brun nyans medan typ II endast finns i den något mörkare rödaktigt bruna nyansen.

275_typ1_detalj
typ I
275_typ2_detalj
typ II

Valörsiffran 1:
Typ I har en lägre och mer rundad inböjning på foten än typ II.

Valörsiffran 5:
Bottentrycket i mellanrummet i övre delen av 5:an har hos typ I två tydliga rader av vita rektanglar medan typ II endast har en tydlig rad.

 

 

275_typ1_detalj2
typ I
275_typ2_detalj2
typ II

Uniformens krage:
Man kan även skilja de båda typerna genom att räkna de vita prickarna på uniformens krage där typ I har 6 prickar med typ II endast har 4.

 

275_typ1_a_stor
275 I A

15 öre brun typ I

2-sidig tandning (Facit-Nr 275 I A)
Upplaga 305 miljoner (275 I och II tillsammans) utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 27.1.1942

3-sidig tandning (Facit-Nr 275 I B och 275 I BB)
Upplaga 55 miljoner (275 I och II tillsammans) utgivna i häften
Utgivna 14.2.1945

Både de 2- och 3-sidiga märkena finns i två något lika nyanser:

 • Rödaktigt brun med färgstyrka 4-6
 • Orangeaktigt – Rödaktigt brun med färgstyrka 4
275_typ1_blekt_huvud
Blekt huvud

Ljust huvud

Finns på de 2-sidiga märkena av typ I

Facit-Nr 275 I A v1

 

 

275_typ2_c
275 II C

15 öre brun typ II

2-sidig tandning (Facit-Nr 275 II A)
Upplaga 305 miljoner (275 I och II tillsammans) utgivna i rullar.
Utgivet 25.4.1950

3-sidig tandning (Facit-Nr 275 I B och 275 I BB)
Upplaga 55 miljoner (275 I och II tillsammans) utgivna i häften
Utgivet 25.4.1950

4-sidig tandning (Facit-Nr 275 II C)
Upplaga 48 300 000 utgivna i ark (beredskapsmärken)
Utgivet 25.7.1946

275_typ2_p1_4block_stor
275 med plåtsår (Facit-Nr 275 II C PI)

Plåtsår (Facit-Nr 275 II C PI)
Ett färgat streck från örat ner till uniformens krage.
Position 12 i arket (2:a märket från vänster i 2:a raden uppifrån).
Syns här på det nedre högra märket.

Finns endast på de 4-sidiga märkena.

 

 

 

 

 

 

276a_stor
276A

20 öre röd

2-sidig tandning (Facit-Nr 276A)
Upplaga 879 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 13.4.1940

3-sidig tandning (Facit-Nr 276B och 276BB)
Upplaga 196 108 400 märken (98 miljoner BB-par)
Utgivna 17.3.1942

Både de 2- och 3-sidiga frimärkena finns i två färgnyanser som skiljer sig något:

 • Karminaktigt röd med färgstyrka 5-6
 • Röd med färgstyrka 4-6

 

277_stor
277

25 öre orange

2-sidig tandning (Facit-Nr 277)
Upplaga 55 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 26.6.1940

Finns endast med 2-sidig tandning.

 

På 25 öres valören finns 4 olika nyanser:

 • Svagt rödaktigt orange med färgstyrka 5
 • Orange med färgstyrka 2-3
 • Svagt brunaktigt orange med färgstyrka 4-5
 • Gulaktigt orange med färgstyrka 2-3

Valören ersattes 1.4.1948 av 2 öre violett med samma motiv.

278_stor
278

25 öre violett

2-sidig tandning (Facit-Nr 278)
Upplaga 25 miljoner utgivna i rullar om 100 märken.
Utgivna 1.4.1948

Finns endast med 2-sidig tandning.

 

Två olika nyanser kan urskiljas på detta märke:

 • Matt violett med färgstyrka 5-6
 • Karminaktigt violett med färgstyrka 4-5
279_stor
279

30 öre blå

2-sidig tandning (Facit-Nr 279)
Upplaga 57 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 8.4.1940

Finns endast med 2-sidig tandning.

Färgen är matt ultramarinblå med färgstyrka 3-5.

280_stor
280

35 öre karminviolett

2-sidig tandning (Facit-Nr 280)
Upplaga 20 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 23.1.1941

Finns endast med 2-sidig tandning.

 

35 öres valören finns i två något olika nyanser:

 • Karminviolett med färgstyrka 4-6
 • Ljust karminviolett med färgstyrka 5
281_stor
281

40 öre olivgrön

2-sidig tandning (Facit-Nr 281)
Upplaga 84 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 8.4.1940

Finns endast med 2-sidig tandning.

Av 40 öres valören finns tre nyanser som skiljer sig något från varandra:

 • Matt olivgrön med färgstyrka 5-6
 • Svagt gulaktigt olivgrön med färgstyrka 4-5
 • Gråaktigt olivgrön med färgstyrka 5

 

282_stor
282

45 öre brun

2-sidig tandning (Facit-Nr 282)
Upplaga 32 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 26.6.1940

Finns endast med 2-sidig tandning.

 

Av 45 öres valören finns två olika nyanser:

 • Brun med färgstyrka 6
 • Svagt rödaktigt brun med färgstyrka 4-5
283_stor
283

50 öre grå

2-sidig tandning (Facit-Nr 283)
Upplaga 18,6 miljoner utgivna i rullar om 100 eller 500 märken.
Utgivna 28.4.1941

Finns endast med 2-sidig tandning

 

Det finns två olika nyanser av 50 öres valören:

 • Grå med färgstyrka 4-5
 • Ljusgrå med färgstyrka 3-4

 

Förstadagsbrev

Då de olika valörerna utgavs vid olika tillfällen finns inga FDC med hela serien. Normalt är FDC med en eller två olika valörer även i kombination Tre Kronor som var de samtida bruksmärkena i högre valörer.

Detta bildspel kräver JavaScript.

1 trackback/pingback

 1. Felperforerade beredskapsmärken | SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar