1939 Vetenskapsakademien

Utgivna 2.6.1939
Graverade av Sven Ewert
Samtliga har tandning 12 3/4

Utgivna till 200 års jubileet för den Kungliga Vetenskapsakademien 1739-1939.

15 och 50 öre har motivet Carl von Linné, den världsberömde naturforskaren som levde 1718-1793.
Till vänster om porträttet finns akademiens vapen.

Berzelius

10 och 30 öre har motivet Jöns Jacob Berzelius som var en kemist som levde 1779-1848.
Till vänster om porträttet finns akademiens vapen.

320a
320A
320c
320C
320bc
320BC
320cb
320CB

 

 

 

 

 

2-sidig tandning (Facit-Nr 320A)
Upplaga 28 miljoner utgivna i rullar.

3-sidig tandning otandat vänster sida (Facit-Nr 320Bv)
Upplaga 1 442 000 miljoner

3-sidig tandning otandat höger sida (Facit-Nr 320Bh)
Upplaga 1 442 000 miljoner

4-sidig tandning (Facit-Nr 320C)
Upplaga 7,2 miljoner

3+4 sidig tandat par (Facit-Nr 320BC)

4+3 sidig tandat par (Facit-Nr 320CB)

322
322

30 öre ultramarinblå

2-sidig tandning (Facit-Nr 322)

Upplaga 6 380 000 utgivna i rullar

 

 

Varianter

Det finns två plåtsår på 10 öres valören, båda finns kring vapnet i nedre vänstra märkesbilden.

320a_p1
320A PI

Mellan emblemet och S i SVERIGE finns ett mindre plåtsår i form av diagonal streck.

Facit-Nr 320 PI

5-strip med PI på mittmärket

6-block 4-sidiga med plåtsår PI

 

320a_p2
320A PII

Mellan emblemet och V i SVERIGE finns ett tydligare plåtsår.

Facit-Nr 320 PII

5-strip med PII på mittmärket

4-block med 4+3 sidiga par med plåtsår på det övre vänstra märket

 

Häften

Innehåller 20 märken i 2st 10-block.
Finns med 4+4 sidiga samt 3+4 sidiga eller 4+3 sidiga par.

Linné

15 och 50 öre har motivet Carl von Linné, den världsberömde naturforskaren som levde 1718-1793.
Till höger om porträttet finns akademiens vapen.

321a
321A
321c
321C
321bb
321BB
321bc
321BC
321cb
321CB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-sidig tandning (Facit-Nr 321A)
Upplaga 177 miljoner utgivna i rullar.

3-sidig tandning otandat vänster sida (Facit-Nr 321Bv)

3-sidig tandning otandat höger sida (Facit-Nr 321Bh)

4-sidig tandning (Facit-Nr 321C)

3+3 sidig tandat par (Facit-Nr 321BB)
Detta paret utgavs först 27.4.1940

3+4 sidig tandat par (Facit-Nr 321BC)

4+3 sidig tandat par (Facit-Nr 321CB)

Häften

20 märken i 2st 10-block med 4+4 sidiga eller 3+4 sidiga eller 4+3 sidiga par.
20 märken i 1st 20-block med 3+3 sidiga.

323
323

50 öre grå

2-sidig tandning (Facit-Nr 323)

Upplaga 2 471 000 utgivna i rullar

 

 

Förstadagsbrev

FDC finns precis som andra samtida i flera olika kombinationer av frankeringar.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar