1 krona Postemblem

168b

Detta är den enda valören som valörbeteckningen i kronor istället för ören och därmed skiljer sig märkesbilden något åt jämfört med de övriga märkena i serien. Märket har valörtexten 1 KRONA 1 både nertill och upptill, medan öresvalörerna har valörtexten ÖRE __ ÖRE nertill och texten KUNGL.POST. upptill.

Det tillverkades totalt 4 plåtpar för tryckningen av denna valör men inga gravyrskillnader finns och därmed inga typ I och II. De två första gjordes efter gravyr av Paul Wilcke och de två senare av Sven Ewert 1931 respektive 1933. Man kan dock se skillnad på plåtarna av Wilcke respektive Ewert med hjälp av de så kallade riktpunkterna som ibland ses på märkena. Märken från Wilckes plåtar har riktpunkt upptill medan de från Ewerts plåtar har riktpunkt nertill.

De olika upplagorna

Märket trycktes i 15 170 100 ex mellan 17.11.1921 och 1939 då det ersattes av 1 krona orange i den nya bruksserien Tre Kronor.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 0-1 och 2-3 som kan ses i både övre och undre marginalen.

Märket finns på både så kallat tonat och vitt papper, där de tonade omfattar 4 olika papperssorter inkl. B-pappret som kan ha vattenmärke KPV.

168_a1_rödaktigt_orange
Rödaktigt orange A1-papper
168_a1_mattorange
Matt orange A1-papper

Tonat papper finns i följande upplagor:
Rödaktigt orange (6-7) på Agry-papper (Facit-Nr 168a)
Rödaktigt orange (6-7) på A1-papper (Facit-Nr 168b)
Matt orange (3-5) på A1-papper (Facit-Nr 168b)
Matt orange (3-5) på A2-papper (Facit-Nr 168b)

Rödaktigt orange (5-6) på B-papper
Utan vattenmärke (Facit-Nr 168e)
Med vattenmärke (Facit-Nr 168bz)

Den totala tryckta upplagan för märken på tonat papper är 13 851 600 ex.

168c
168c
168d
168d

Vitt papper finns i två olika nyanser:
Rödaktigt orange (6) på A3-papper (Facit-Nr 168c)
Gulaktigt orange (4) på A3-papper (Facit-Nr 168d)

Den totala tryckta upplagan för märken på vitt A3-papper är 1 318 500 ex.