110 öre Postemblem

169

Gravyren är gjord av Paul Wilcke i Stockholm år 1920.

Valörens var avsedd för inrikes postpaket mellan 1-3 kg som 1.7.1920 höjdes från 90 till 110 öre och ersattes av valören 90 öre med samma motiv och färg då portot 1.7.1925 sänktes från 110 öre till 90 öre.

Märket finns utgivet på flera olika så kallade tonade papper inkl. C-pappret som har vattenmärke linjer och ibland även KPV.

De olika upplagorna

Märket trycktes i 14 967 800 ex mellan 13.9.1920 och 31.8.1925 då det ersattes av 90 öres valören med samma motiv färg.

Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 0-1 och 2-3 som kan ses i både övre och undre marginalen.

Märket kan delas in i 5 olika utgåvor beroende på nyans och papper.

169a_agrg
Gråaktigt ultramarinblå

Gråaktigt ultramarinblå (5-6) på Agrg-papper (Facit-Nr 169a)
Utgavs 1920

Alla märken på Agrg-papper har samma färgnyans.

 

 

 

169_grönaktigt_blå
Grönaktigt blå

Grönaktigt blå (5-6) på A1-papper (Facit-Nr 169b)
Utgavs 1924

Blå (5-6) på A1-papper (Facit-Nr 169b)
Utgavs 1921

Det är svårt och skilja dessa båda nyanser om man inte har rätt dagsljus när de studeras.
Vad gäller stämplade märken är stämpelns årtal till hjälp då de är utgivna vid olika årtal.

169_grönaktigt_ljusblå
Grönaktigt ljusblå

Grönaktigt ljusblå (3-4) på A2-papper (Facit-Nr 169b)
Utgavs 1924

Grönaktigt ljusblå (3-4) på C-papper med vattenmärke:
Linjer (Facit-Nr 169cx)
Linjer och KPV (Facit-Nr 169cxz)
Båda utgavs 1924