115 öre Postemblem

170a

Denna valör tillhör de sent tillkomna, först 1929.
Sven Ewert gjorde gravyren och ett plåtpar tillverkades i juli 1929.
Anledningen till att märket utgavs var att det skulle ersätta 115 öre Gustaf V i vänsterprofil eftersom det bestämt att samtliga bruksmärken med valörer över 50 öre skulle vara med motivet Postemblem.
Valörens huvudsakliga användning var för inrikes postpaket mellan 1-3 kg med postförskott och det ersattes av 115 öre rödbrun Tre Kronor.

De olika upplagorna

Märket trycktes i 11 089 800 ex mellan 7.8.1929 och 1939.

Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffran 2 som kan ses till vänster om skarvlinjen i både övre och undre marginalen.

Märket finns i 3 olika färgnyanser på 4 olika papperssorter som kan delas in i 4 olika upplagor.

170a
170a

Orangeaktigt brunröd (5-6) på A1-papper (Facit-Nr 170a)
utgavs 1929

Orangeaktigt brunröd (5-6) på A2-papper (Facit-Nr 170a)
utgavs 1929

Den tryckta upplagan på tonat papper A1 +A2 är 6 591 400 ex.

 

170b1
170b2
170b2

Rödbrun (7) på A3-papper (Facit-Nr 170b1)
utgavs i juli 1936

Brunaktigt orangeröd (4-5) på A3-papper (i Facit kallad orangeaktigt ljusbrun, Facit-Nr 170b2)
utgavs i april 1938

Den tryckta upplagan på vitt papper A3 är 4 498 400 ex.