35 öre Postemblem

156Denna valör finns i två typer, typ I (Facit-Nr 156) och typ II (Facit-Nr 157).
Tryckfärgen på de båda är tämlig lika men de är tryckta med olika plåtar med några mer eller mindre tydliga skillnader i gravyren. Plåten till typ är graverad av i Ottawa Kanada av Burland medan typ II är graverad i Stockholm av Paul Wilcke.

Skillnaden mellan typ I och typ II

156_liten
Typ I
157_liten
Typ II

Det finns tre olika detaljer i trycket som skiljer de båda gravyrerna (typerna).

 

Båda Ö i ÖRE nertill är på typ I ungefär lika medan typ II har ett betydligt tjockare vänster Ö.

 

Typ I
Typ I
Typ II
Typ II

Bottenrutningen vid T i POST är på typ I ofullständig där en vit sky finns till höger om nedre delen, medan den är fullständig på typ II.

 

 

 

Typ I
Typ I
Typ II
Typ II

R i vänstra ÖRE har vänstra benet böjt medan det är rakt på typ II.

 

 

 

 

Den huvudsakliga användningen för valören var inrikes rekommenderade brev i 1:a viktklassen som gällde under åren 1922-1942 och även för postförskott på brev åren 1922-1924 samt senare för postförskott på trycksaker 1924-1948. Plåten för typ I fanns med bland de första plåtarna som beställt och graverades i Ottawa, dessa levererades redan 1919 men utgivningen dröjde till 1922 vilket troligen berodde på ändringar i portotabellerna.

Detaljbeskrivning

Typ I
Finns på två olika papperssorter nämligen A1-papper utan vattenmärke och C-papper med vattenmärke.
Tryckfärgen är matt gul – matt orangegul.
Det enda egentliga problemet med detta märke är om man vill skilja på de båda nyanserna tryckta på A1-papper.
Den matt orangegula är något mörkare än den matt gula. Som jämförelse kan märken med vattenmärke användas som alltid är i den matt gula nyansen.

Märket trycktes i 12 513 500 ex mellan 21.9.1922 och 20.2.1925 då det avlöstes av 35 öre Postemblem typ II.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 0-1 och 2-3 som kan ses i både övre och undre marginalen.

Typ I
Typ I matt gul
156a
Typ I matt orangegul

Matt orangegul (4-5) på A1-papper (Facit-Nr 156a)
Matt gul (3-4) på A1-papper (Facti-Nr 156a)

Matt gul (3-4) på C-papper
Vattenmärke linjer (Facit-Nr 156cx)
Vattenmärke linjer och KPV (Facit-Nr 156cxz)

 

Typ II
Finns på två olika pappersorter, A1 och A2 båda är svagt rosatonade papper utan vattenmärke.
A1 är tjockare och ej genomlysande medan A2 är tunnare och genomlysande.
Nyansen är orangegul oavsett papperssort.

Märket trycktes i 29 042 500 ex mellan 21.2.1925 och 13.3.1930. Det ersatte 35 öre Postemblem typ I och ersattes av 35 öre Gustaf V i vänsterprofil.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 1-0 och 3-2 som kan ses i både övre och undre marginalen.

Typ II
Typ II

Orangegul (4-8) på A1-papper (Facit-Nr 157)
Orangegul (4-8) på A2-papper (Facit-Nr 157)

I äldre litteratur finns felaktigt även nyansen orangeaktigt gul upptagen på.