45 öre Postemblem

161

Denna valör finns i två typer, typ I (Facit-Nr 160) och typ II (Facit-Nr 161).
Tryckfärgen på de båda skiljer sig något och de är tryckta med olika plåtar med några mer eller mindre tydliga skillnader i gravyren. Originalplåten (typ I) graverades i Ottawa och denna eftergraverades av Paul Wilcke i Stockholm 1924 (typ II).

Märket användes i olika perioder för t.ex. rek-, ass- och postförskott.

Skillnaden mellan typ I och II

160_liten
Typ I
161_liten
Typ II

Färgen på typ I är gråaktigt brun medan den på typ II är mörkbrun eller orangeaktigt brun.

Gravyren är djupare på typ II.

Dessutom finns följande 3 gravyrdetaljer som skiljer de båda typerna åt.

 

160_detalj1
Typ I
161_detalj1
Typ II

Rutnätet i kronans undre del:
Typ I har 2 rader utan lodräta streck.
Typ II har 1 rad utan lodräta streck.

 

160_detalj2
Typ I
161_detalj2
Typ II

Prickarna över Ö i högra ÖRE:
Typ I har den vänstra pricken tydligt lägre placerad.
Typ II har båda prickarna i jämnhöjd.

 

 

160_detalj3
Typ I
161_detalj3
Typ II

Slutslängen på L upptill:
Typ I har kort streck.
Typ II har längre streck.

Denna detalj är svår att urskilja.

Detaljbeskrivning

Typ I
Alla märken är tryckta på A1-papper och har en gråaktigt brun nyans.

Märket trycktes i 3 371 000 ex mellan 21.9.1921 och 16.4.1925 då det avlöstes av 45 öre Postemblem typ II.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 3-2 och 1-0 som kan ses i både övre och undre marginalen.

160
160

Gråaktigt brun (6-7) på A1-papper (Facit-Nr 160)

 

 

 

 

Typ I
Denna utgåva finns tryckt på både A1- och A2-papper. Även tryckfärgen varierar från mörkbrun – orangeaktigt brun.

Märket ersatte 45 öre Postemblem typ I och trycktes i 12 153 400 ex mellan 17.4.1925 och 27.9.1929 då det avlöstes av 45 öre Gustaf V i vänsterprofil.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 0-1 och 2-3 som kan ses i både övre och undre marginalen.

161_mörkbrun
161 mörkbrun
161_orangeaktigt_brun
161 orangeaktigt brun

Mörkbrun (8-9) på A1- eller A2-papper (Facit-Nr 161, SFF-Nr 161Aa)
Denna utgåva utgavs 17.4.1925

Orangeaktigt brun (5-6) på A1- eller A2-papper (Facit-Nr 161, SFF-Nr 161Ab)
Denna utgåva utgavs 1927

Mörkt orangeaktigt brun (7-8) på A2-papper (Facit-Nr 161, SFF-Nr 161Ac)
Denna utgåva utgavs 1929