60 öre Postemblem

162

Denna valör finns i två typer, typ I (Facit-Nr 158) och typ II (Facit-Nr 159).
Tryckfärgen på de båda är är något olika och de är tryckta med olika plåtar med några mer eller mindre tydliga skillnader i gravyren. Båda plåtarna är graverade av Paul Wilcke i Stockholm.

Märket finns i ett flertal olika nyanser och papperssorter. Detta gäller först och främst de första årens tryckningar av typ I. Anledningen är att färgerna som levererades färdiga till Postens tryckeri tonades och beroende på toningen uppkom ett flertal mer eller mindre olika färgnyanser.

Skillnaden mellan typ I och II

162_liten
Typ I
163_liten
Typ II

Förutom tryckfärgen finns flera olika tryckdetaljer som skiljer de båda typerna.

Hela gravyren är djupare på typ II vilket syns i det tydligare bottentrycket.

Typ I har en tydlig yttre ram runt hela märkesbilden som saknas på typ II.

 

162_detalj1
Typ I
163_detalj1
Typ II
163_detalj1_a3
Typ II A3-papper

Rutnätet i kronans nedre del:
Typ I har inga lodräta streck i nedersta raden.
Typ II har lodräta streck i nedersta raden. Detta gäller dock inte för alla märken tryckta på det vita A3-pappret där linjerna ofta är svaga eller saknas helt.

162_detalj2
Typ I
163_detalj2
Typ II

Övre vänstra hörnet på R i vänstra ÖRE:
Typ I har en spetig utlöpare.
Typ II saknar denna utlöpare.

Dessa båda är de tydligaste skillnaderna mellan typ I och typ II. Förutom dessa finns ett flertal mindre markanta skillnader i gravyrerna.

Typ I
Detta märke finns i ett flertal olika nyanser på 4 olika pappersorter som kan delas upp i totalt minst 7 olika undernummer.

Märket trycktes i 11 727 600 ex mellan 30.8.1920 och 5.3.1926 då det avlöstes av 60 öre Postemblem typ II.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 0-1 och 2-3 som kan ses i både övre och undre marginalen.

162_agrg_gråakt_rödlila
162a Gråaktigt rödlila
162_agrg_brunakt_rödlila
162a Brunaktigt rödlila
162_agrg_rödlila
162a Rödlila

På Agrg-papper (162a) finns tre nyanser:
Rödlila (6-7) utkom i augusti 1920
Gråaktigt rödlila (4-5) utkom i september 1920
Brunaktigt lila (7-9) utkom 1925?

De rödlila och brunaktigt rödlila kan vara svåra att skilja, men de brunaktiga är något mörkare med en ”oren” rödlila ton.

162cx
162cx

På C-papper (Facit-Nr 162cx och 162cxz) finns två nyanser:
Rödlila utkom i augusti 1920
Brunaktigt rödlila utkom 1925

 

 

 

162b
162b

På A1- och A2-papper (Facit-Nr 162b) finns en nyans:
Brunaktigt rödlila (6-7)
Dessa utkom 1925 och har ett renare tryck än de tidigare utgåvorna

 

 

 

Typ II
Detta märke finns i tre olika nyanser och på olika papperssorter.

Märket trycktes i 30 579 500 ex på tonat papper (A1- och A2-papper) samt 8 751 000 ex på vitt papper (A3-papper) mellan åren 1926 och 1937.

Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffran 2 i både övre och undre marginalen, alltid till höger om plåtskarvlinjen.

163_brunaktigt_violettkarmin
163a Brunaktigt violettkarmin

Brunaktigt violettkarmin (7-9) på A1- eller A2-papper (Facit-Nr 163a)

Violettaktigt karmin (5-6) på A2-papper (Facit-Nr 163a)

Alla märken på A1-papper (ej genomlysande) har nyansen brunaktigt violettkarmin som är klart mörkare än den violettaktigt karmina.

Märken på A2-papper (genomlysande) finns i båda nyanserna.

 

163b
163b vitt papper

Violettkarmin (7-8) på A3-papper (Facit-Nr 163b)

Märken på det rent vita A3-pappret började tryckas 1934.