85 öre Postemblem

166a

85 öres valören var en av de valörer som tillkom sent, första tryckningarna gjordes 1929 med en plåt graverad av Sven Ewert i Stockholm.

Anledningen till att märket utgavs var att det skulle ersätta 85 öre Gustaf V i vänsterprofil eftersom det bestämt att samtliga bruksmärken med valörer över 50 öre skulle vara med motivet Postemblem.
Valörens huvudsakliga användning var för inrikes postpaket upp till 1 kg med postförskott.

Märket finns utgivet på 3 olika papperssorter, tonade A1- och A2-papper samt på vitt A3-papper. Det är enkelt att skilja de tonade från det vita pappret på denna valören, dels genom tryckfärgen och dels genom att märken på tonat papper alltid har ett mer eller mindre tonat tryck i marginalerna utanför märkesbilden, det finns alltså inte några med så kallat ”rent tryck” på tonat A1- eller A2-papper.

De olika upplagorna

Märket trycktes i 7 444 700 ex mellan 5.12.1929 och 1938. Det ersatte 85 öre blågrön Gustaf V i vänsterprofil och ersattes av 85 öre mattgrön Tre Kronor som utgavs 20.11.39.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffran 1 till vänster om plåtskarven i både övre och undre marginalen.

166a
166a

Matt blåaktigt grön-mörkgrön (6-8)

på A1- eller A2-papper (Facit-Nr 166a)

 

 

 

166a_mörkgrön
166a blåaktigt mörkgrön
166a_grön
166a blåaktigt grön

I de äldre SFF-katalogerna och handböcker är nyansen uppdelade enligt:
Matt blåaktigt mörkgrön (7-8) på A1- eller A2-papper
Matt blåaktigt grön (6) på A2-papper

Det är tämligen svårt att dra gränsen mellan dessa. De mörkaste och de ljusaste går ganska enkelt att urskilja med hjälp av referensmärken men de i mitten är svåra sätta i rätt grupp. Pappret är till hjälp eftersom märken på A1-papper endast finns i den mörkare nyansen.

Den totala tryckta upplagan på tonat papper (A1 + A2) är 4 506 200 ex.
Enligt äldre litteratur utkom den matt blåaktigt mörkgröna 1929 och de matt blåaktigt gröna 1932, detta är dock osäkra uppgifter.

166b
166b

Blåaktigt grön-mörkgrön (5-7) på A3-papper (Facit-Nr 166b)

Även dessa på det vita A3-pappret är i äldre litteratur uppdelade:
Blåaktigt mörkgrön (7)
Blåaktigt grön (5-6)

Även dessa är ganska svåra att urskilja frånsett de mörkaste respektive de ljusaste exemplaren.
Äldre litteratur anger utgivningen för de blåaktigt mörkgrön till år 1935.

Den totala tryckta upplagan på vitt A3-papper är 2 938 500 ex.