90 öre Postemblem

167a

Den första plåten till denna valören gjordes efter en gravyr avPaul Wilcke i Stockholm 1925, denna plåt användes till tryckningen av märkena på A1- och A2-papper. En senare plåt tillverkades efter en gravyr av Sven Ewert som användes till tryckningen av märkena på A3-papper. Det finns inga detaljer i gravyren som skiljer dessa åt och därför finns inga typer angivna i litteratur som t.ex. Facit-katalogen.

Anledningen till valörens utgivning var att portot för inrikes postpaket med en vikt mellan 1-3 kg sänktes från 110 till 90 öre 1.7.1925 och märket ersatte på sätt 110 öre Postemblem i samma ”ljusblå” färg.

De olika upplagorna

Märket trycktes i 30 546 700 ex mellan 2.9.1925 och 1939.
Alla har 2-sidig tandning och utgavs i rullar med 100 eller 500 märken.

Plåtskarvtecken från där de båda plåtarna sattes ihop runt tryckcylindern finns i form av siffrorna 1-0 och 3-2 som kan ses i både övre och undre marginalen.

Märket finns som sagt på 3 olika papperssorter, A1 och A2 som båda är så kallade tonade papper samt A3 som är ett rent vitt papper.
Tryckfärgens nyans varierar ganska mycket på både tonat och vitt papper. Vissa av dem skiljer sig markant från de övriga medan andra är svåra att urskilja.

167a_gråaktig_ ljusblå
Gråaktigt ljusblå
167_a1_a2_nyanser
Nyanser på A1 och A2 papper

Tonat papper A1 och A2 anges i Facit med endast en nyans med beteckningen:
Blå (i nyanser) (Facit-Nr 167a).

I de äldre SFF-katalogerna uppges 4 olika nyanser som alla finns på både A1 och A2 papper:
Blå (6-7) utgivet 1925
Gråaktigt ljusblå (3) utgivet 1927
Grönaktigt blå (5-6) utgivet 1928
Grönaktigt ljusblå (4-5)

Det krävs rätt ljus (dagsljus) och referensmärken för att säkert kunna urskilja de olika nyanserna som dessutom är svåra att återge med rätt färg på bild. Vad gäller stämplade märken kan stämpelns årtal vara till hjälp.
Färgerna varierar även beroende på pappret (A1 eller A2).

 

167b_ljusblå
Ljusblå
167b_grönaktigt_blå
Grönaktigt blå

Vitt papper A3 anges i Facit med två olika nyanser:
Ljusblå-grönaktigt blå (Facit-Nr 167b)
Matttblå eller skifferblå (Facit-Nr 167c)

Även här finns fyra olika urskiljbara nyanser för den som vill fördjupa sig:
Grönaktigt blå (5-6) utgivet i oktober 1938
Ljusblå (4-5) utgivet i februari 1935
Mattblå eller skifferblå (7) utgivet i juli 1937
Mörkt grönaktigt blå (7-9)

167_a3_grönaktigt_blå
A3-papper Grönaktigt blå
167_a3_ljusblå
A3-papper ljusblå
167_a3_mattblå
A3-papper mattblå (skiffer)
167_a3_mörkt_grönaktigt_blå
A3-papper mörkt grönaktigt blå