Spegeltryck Medaljong

Spegeltryck kallas de på baksidan i förhållande till framsidan spegelvända tryck som ibland kan ses på många äldre svenska märken.
Har uppstått då ej helt torra (nytryckta) ark lagts mot varandra så att tryckfärgen färgat av sig på arket under eller över beroende på om de lades med bildsidan uppåt eller neråt..
Spegeltrycken har uppstått innan arken gummerades, på så sätt finns de bevarade även på stämplade märken.
Observera att genomlysande tryckfärg vilket är vanligt på kraftigt infärgade märken eller sådana tryckta på tunt papper inte är spegeltryck.
Spegeltrycken ses oftast som något förskjutna i förhållande till trycket på framsidan.

Partiella spegeltryck
När en del (normalt ca halva) baksidan har en spegelvänd frimärksbild.
Spegeltrycket kan vara både lodrätt och vågrätt.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar