Landstorm I

Utgavs 21.12.1916 och var giltiga t.o.m. 31.8.1920.
Märkena var endast giltiga på inrikes försändelser (även till Norge?).
Märkena utgavs till förmån för Landstormrörelsen.
Påtryck på nytryck av Ringtypsmärken.

113original_stor
Landstorm I på originalmärke

Även 1000 originalserier övertrycktes. Som originalmärken användes Ringtypsmärken ur den sista utgåvan med blått posthorn på baksidan, förutom 12 och 24 öre som är utan det blå posthonrnet. Alla dessa känns enkelt igen då de till skillnad från nytrycken inte har något vattenmärke.

 

Många av dessa och andra ovanligheter på landstormsmärkena har på baksidan en stämpel ”H.W.” inom en rektangel. Dessa är garantistämplar av den på den tiden största handlare Harry Wennberg som var ”pappa” till landstormsmärkena.

Det finns även ca 12 (i privata samlingar) kända ostämplade serier av nytryck utan påtryck.

Inga färgnyanser finns på dessa utgåvor. Vissa mindre skillnader förekommer vad gäller färgstyrkan, men inga ”regelrätta” nyanser finns.
Det vanligaste vattenmärket på samtliga valörer är:
våglinjer \ (från vänster till höger, sett från märkets baksida).

105_stor
105

5 på 2 öre orange

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver
cx = våglinjer /
cxz = våglinjer / + bokstäver

 

106_stor
106

5 på 3 öre ljusbrun

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

107_stor
107

5 på 4 öre grå

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver
cx = våglinjer /
cxz = våglinjer / + bokstäver

 

108_stor
108

5 på 5 öre grön

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

109_stor
109

5 på 6 öre violett

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

110_stor
110

10 på 12 öre blå

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

111_stor
111

10 på 20 öre röd

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

112_stor
112

10 på 24 öre gul

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver
cx = våglinjer /

 

113_stor
113

10 på 30 öre brun

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

114_stor
114

10 på 50 öre karmin

cc = våglinjer \
cz = våglinjer \ + bokstäver

 

 

Denna första utgåvan av Landstormsfrimärken är till skillnad från de två senare serierna ofta bruksstämplad, d.v.s. frimärkena användes av allmänheten som frankering på brev. De båda senare frimärksserierna Landstorm II och III är i oftast orderstämplade i Stockholm.

Serien Landstorm I övertrycktes senare med nya påtryck – Landstorm III.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar