Landstorm II

Påtryck på lösenmärken tandning 13 samt Posthuset.
Märkena utgavs till förmån för Landstormrörelsen.
Alla valörerna (förutom 5 kronor Posthuset) är normalt snedcentrerade precis som originalmärkena. Välcentrerade och framför allt perfekt centrerade märken är ovanliga.

Nästan alla stämplade märken har endast del av en Stockholm stämpel.

115stor
115 kort fotstreck
115v
115v långt fotstreck

5 öre på 1 öre svart

Finns endast i en färgnyans.

Finns precis som grundmärket 1 öre lösen med kort och långt fotstreck på L i LÖSEN.

115_kort_detalj
kort
115_langt_detalj
långt

Kort fotstreck (upplaga 130 000)
Långt fotstreck (upplaga 32 500)

116
116

5 på 3 öre röd

Rödkarmin – karminrosa (116a)
Matt karmin (116b)
Karminröd på gulaktigt papper (116c)
Högkarmin (116d)

117a_stor
117a
117b_stor
117b

5 på 5 öre brun

Mörkbrun – Ljusbrun på gulaktigt papper (117a)

Brunaktigt olivbrun (117b)

Plåtskada under L i LÖSEN (117v)

118a_stor
118a
118b_stor
118b

5 på 6 öre gul

Gul (118a)

Mattorange på gulaktigt papper (118b)

Omvänt påtryck på frimärket 5 på 6 öre Landstorm II
118v omvänt påtryck

Omvänt påtryck (118v)

Detta är den enda valören i serien som finns med upp och nervänt påtryck. Upplagan är endast 100st, alltså ett tryckark varav 59st är dokumenterade av Leif Nilsson (2020-12).

119a_stor
119a på gulaktigt papper
119b_stor
119b

5 öre på 12 öre röd

Röd på vitt eller gulaktigt papper (119a)

Blekt orangeröd (119b)

Finns precis som grundmärket med både kort och långt fotstreck på L i LÖSEN.
Kort fotstreck är betydligt ovanligare, upplagan är endast 830 märken.

120a_stor
120a
120b_stor
120b

10 öre på 20 öre blå

Blå (120a)

Ultramarin (120b)

De ultramarina märkena är något ljusare.

121b_stor
121b
121v2
URE istället för ÖRE

10 öre på 24 öre lila

Blåaktigt lila (121a)

Rödlila (121b)

Finns med både långt och kort fotstreck på L i LÖSEN.
URE istället för ÖRE i påtrycket.

122a_stor
122a
122b_stor
122b

10 öre på 30 öre grön

Ljust blåaktigt grön (122a)

Gulaktigt grön på gulaktigt papper (122b)

123a
123b
123b

10 öre på 50 öre orangebrun

Gulaktigt orangebrun (123a)

Orangebrun på gulaktigt papper (123b)

123a är en ljusare nyans än 123b.

URE istället för ÖRE i påtrycket (123v)

124
124

10 öre på 1 krona blå/brun

Finns endast i en färgnyans.

Skadad högerram på originalmärket (124v)

125_stor
125
125v_stor
125v förskjutet påtryck

10 öre på 5 kronor blå

Vattenmärken:
Det normala är två kronor med korsen åt vänster
Finns även:
Del av tre kronor
Omvänt med två kronor med korsen åt höger

Förskjutet påtryck (125v) så att den gamla valörtexten 5 KR är synlig.

Försäljning och avstämpling

Frimärkena i serien Landstorm II hade höga tilläggsvalörer och försäljningen gick till på ett minst sagt speciellt sätt.
De stämplade märkena är i de flesta fallen stämplade i Stockholm. Ett stort antal med brev med kompletta serier skickades till Centralbyrån och det är från dessa som de flesta stämplade högvalörerna kommer.

P.g.a. de höga tilläggsvalörerna var det få framför allt högvalörer som användes av allmänheten. Det finns en hel del bruksbrev med de lägre valörerna men en stor del av dessa är troligen gjorda av den tidens handlare eller samlare då de i många fall är adresserade till samma personer.

125_mm_bruksbrev
Bruksbrev med 125 m.fl.

Inrikes bruksbrev i 3:e viktklassen (3×10 öre) frankerat med 4 olika märken ur Landstorm II, Facit-Nr 115 + 116 + 122 + 125.
Stämplat PKXP No 32 8.6.1917 och ankomststämplat på baksidan HÄLSINGBORG 8.6.17.
Adresserat till Nils Jensen i Helsingborg, vilket troligen är ägaren till Jensens trädgård/fröhandel från vilken en stor korrespondens finns bevarad från denna tiden.

Bli först med att kommentera