Liggande Lejon 17 öre

Märket utgavs för att tillgodose behovet för det nya portot 17 öre för brev till Danmark.
Portot 17 öre infördes 1.10.1865 och det nya märket utgavs först 1.4.1866, detta skapade en intressant period 6 månader då breven fick frankeras med 5 + 12 öre Vapentyp.
Märket användes även i kombination med andra märken på olika brev men huvuddelen av upplagan användes på 17 öres brev till Danmark. En stor del av postutväxlingen med Danmark skedde i södra Sverige vilket medfört att en större del av detta märke är stämplade i t.ex. Helsingborg än förhållandet på andra samtida märken och danska stämplar är procentuellt sätt fler på detta märke än andra valörer.

Nyanser

Total upplaga 883 300 fördelad på 5 leveranser.
1874 brändes 116 000 märken, så den effektiva upplagan är 767 300 märken.
Märket finns i 4 nyanser där den oavsiktliga grå från den 5:e leveransen givetvis är den mest intressanta.
Samtliga nyanser/leveranser är tryckta på samma papperstyp (vitt) med marginalvattenmärke 1.
Det som skiljer de lila och violetta nyansernas färger är inslaget av blått och rött.

15a
15a
15a

Karminviolett (Facit-Nr 15a)

Färgstyrka 6-8
1855 års tandning
Vanligt (vitt) papper

20.4.1866, leverans 1 (delleverans 1a)
Upplaga ca 200 000

Färgen har ett mer eller mindre tydligt inslag av blått

 

 

15b1
15b1

Rödaktigt lila (Facit-Nr 15b1)

Färgstyrka 5-7
1855 års tandning
Vanligt (vitt) papper

20.4.1866, leverans 1 (delleverans 1b)
Upplaga ca 200 000

Tydlig röd dominans i färgen

 

 

15b2
15b2 rödaktigt lila
15b2 blåaktigt lila

 

Rödaktigt lila – blåaktigt lila (Facit-Nr 15b2)

Färgstyrka 5-7
1865 års tandning
Vanligt (vitt) papper

29.10.1866 – 4.9.1868, leverans 2-4
Upplaga 491 900

De blåaktigt lila har ett svagt men tydligt urskiljbart blått inslag i färgen som saknas hos de rödaktigt lila.

 

15c
15c

Blåaktigt grå – ljust blåaktigt grå (Facit-Nr 15c)

Färgstyrka 4-6
1865 års tandning
Vanligt (vitt) papper

1.4.1869, leverans 5
Upplaga 99 100

Färgstyrkan varierar tämligen kraftigt på denna oavsiktligt grå nyansen.

 

 

Leveranser

De 116 000 märkena som brändes 1874 kom från leveranserna 2-4.

Leverans    Datum           Upplaga       Tandning
1                   20.4.1866     391 400      1855 års tandning
Trycket är utfört med hård däckel som gett ett tydligt tryck. Färgerna är karminviolett (15a) och rödaktig till blåaktig lila (15b1). Märkena är huvudsakligen stämplade 04.1866-1867 men även betydligt senare avstämplingar förekommer. Även tidiga avstämplingar från början av april 1866 finns, innan reversalens datum.

Delleverans 1a karminviolett med en dragning åt blått i färgen.
Delleverans 1b rödaktigt lila med ett dominant rött inslag i färgen.

2                  29.10.1866      97 600       1865 års tandning
Rödaktigt lila märken (15b2) stämplade t.o.m. 1872. Ser ut som delleverans 1b men med 1865 års tandning istället för 1855 års.

3                  9.1.1867          197 000      1865 års tandning
Blåaktigt lila märken (15b2) stämplade t.o.m. 1872. Dessa har en svag dragning åt blått som skiljer dem från leverans 2 och 4.

4                  4.9.1868           98 200       1865 års tandning
Rödaktigt lila märken (15b2) stämplade t.o.m. 1872. Trycket är något otydligare än i leverans 2, mindre luft mellan de små strecken i bottentrycket.

5                  1.4.1869            99 100      1865 års tandning
Grå märken med inslag av blått (15c) stämplade 1869-1872. Tryckta med en ej färgbeständig lila/violett färgblandning som förändrats till blåaktigt grå – ljust blåaktigt grå.

Varianter

15v
Smal färgad linje i nedre marginalen. Märket är dock omtandat upptill
Smal färgad linje i högra marginalen

Märken med färgad linje i marginalen finns av samma slag som på 20 öre.
De intressanta och ovanliga är de med en bred linje, sk. ”spis”.
Även märken med en tunn linje finns av samma slag som kan ses på de flesta svenska märkena tryckta i boktryck.

Spetsiga och/eller utdragna hörn är vanligt.

 

 

 

 

 

Sperati förfalskningar

15c_sperati
Sperati förfalskning

Alla gråa 17 öringar är perforerade med 1865 års tandningsverktyg och levererades 1869.
Märken med 1855 års tandning eller stämplade innan 1.4.1869 är alla falska.

Det finns även några detaljer i trycket som skiljer Speratis förfalskningar från de äkta.

 

 

 

 

 

Utländska stämplar

Dansk blå 1

Danska stämplar är procentuellt betydligt vanligare på detta märke än på andra samtida märken. Detta beror givetvis på att merparten av märkena användes som frankering av 17 öres portot till Danmark, anledningen till att märket utgavs. De utländska stämplarna har hamnat på våra svenska märken huvudsakligen genom så kallade ”båtbrev” som postades på båtarna som gick mellan Sverige och Danmark, detta gäller huvudsakligen brev som skickades från skånska hamnstäder som t.ex. Malmö och Helsingborg som p.g.a. av sina lägen hade en stor korrespondens med framför allt Köpenhamn.

De vanligaste danska stämplarna är så kallade nummerstämplar som bestod av tre cirklar med ett nummer i mitten och det vanligaste numret är 1 som står för Köpenhamn, denna finns i både svart och blå färg och dessutom i flera olika typer.

 

Enheter

15b_14block
Det ostämplade lila 14-blocket som på baksidan är signerat av Nils Strandell. I marginalen nertill syns marginalvattenmärket.

Ostämplade lila märken ses ganska ofta i 4-block och den största enheten är ett 14-block i nyans b där hälften av märkena är postfriska.

Blocket är signerat med blyerts på baksidan av ”Strandell”.

 

 

 

 

helark_grå
Helarket i den grå nyansen som finns i privat ägo
15c_5block
Stämplat 5-block av den grå nyansen vilket är den största kända enheten. Blocket är rekonstruerat av två par och ett enkelmärke.

Ostämplade grå märken förekommer oftare än de lila i 4-block, vilket är ganska naturligt eftersom de grå märkena kommer från den sista leveransen. I postmuseums samling finns även ett helark bevarat i den gråa nyansen, även ett helark i den grå nyansen finns på privat hand (även nämnt i 1962 års handbok). Även flera 25-block (kvartskartor) finns bevarade.

Stämplade enheter är mycket ovanliga, av de lila märkena är två 3-strip de största kända enheterna och även par är ovanliga. Av den grå nyansen finns i ett 4-block och ett 5-block, sedan finns endast par.

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankeringar

17_uddevalla_8_3_1869_stor
17 öres porto till Danmark

Brev med singelfrankering 17 öre från Uddevalla 8.3.1869 till Lemvig i Danmark.

Portot gällde 1.10.1865 – 30.6.1869.

Denna typ av försändelse var den huvudsakliga anledningen till att märket utgavs och är den klart vanligaste med 17 öres valören.

Det finns 8 brev kända (2015) frankerade med grå märken.

27_stockholm_19_11_1872_stor
27 öres porto till Tyskland

Brev med 27 öres porto till Tyskland från Stockholm 19.11.1872 frankerat med en ovanligare kombination 5+5+17 öre.

Den vanliga kombinationen är 3+24 öre eller 3+12+12 öre.

47 öres inrikes rekporto

47 öres inrikes rekporto från SALA 12.5.1866 till Westerås.
Portot bestod av 12 öre för brev i 1:a viktklassen samt 35 öre i rektillägg.
Den vanliga kombinationen av frankering är 5+12+30 öre.
Portot ändrades 1.1.1867 vilket gjorde att denna kombination endast kunde användas under ca 8½ månad och är därmed givetvis ovanlig. Hade portot funnits kvar längre eller om 17 öres valören utgivits tidigare hade denna kombination med 2 istället för 3 frimärken säkert varit ganska vanligt förekommande.

2 trackbacks/pingbacks

  1. 17 öre grå Liggande Lejon – SAFE Album AB / Frimärks-Netto
  2. 17 öre Liggande Lejon – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar