Liggande Lejon 3 öre typ I

Valören avlöste det bruna lokalmärket (Facit-Nr 13), som var ett provisorium.

Den första gravyren typ I (Facit-Nr 14A) var inte till belåtenhet, eftersom märkena fick ett allt för otydligt tryck. Därför beställde postverket omgående en ny gravyr/plåt = typ II (Facit-Nr 14B), som kom att skilja sig något från den tidigare.

14A
14A typ I
14B
14B typ II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De båda typerna kommer från två olika gravyrer. Följande gravyrdetaljer skiljer de båda typerna:

14A_detalj1
14A detalj 1
14B_detalj1
14B detalj 1

Detalj 1

Övre vänstra hörnet på typ I har:

  • Strecket mellan ornamenten rör ytterramen
  • Droppe hänger ned från övre ytterramen
  • Inget brott på övre inre linjen

 

 

14A_detalj2
14A detalj 2
14B_detalj2
14B detalj 2

Detalj 2

Övre högra hörnet på typ I har:

  • Strecket mellan ornamenten rör ytterramen
  • Inre linjen fortsätter ut i en spets efter ornamentet

 

 

 

14A_detalj3
14A detalj 3
14B_detalj3
14B detalj 3

Detalj 3

Mellan Ö och R i ÖRE

På typ I finns två tjocka raka streck.

På typ II finns tre smalare streck där det mellersta är böjt likt ett kommatecken.

 

Förutom dessa detaljer i tryckplåtarna så har typ I normalt ett betydligt otydligare bottenmönster än typ II.
Typ I har alltid 1855 års tandning medan typ II finns med 1855, 1865 och 1872 års tandning.

Båda tryckplåtarna passade inte helt 100% i perforeringsmaskinerna vilket gjort att merparten av märkena är mer eller mindre dåligt centrerade. Kraftigt felperforerade med del av två märkesbilder är inte särskilt ovanligt på typ II, framför allt de sista utgåvorna med 1872 års tandning, i detta tandningsaggregatet passade de tryckta arken så illa att även vid en perfekt inplacering blev ett antal rader i arken perforerade i märkesbilden.

Nyanser

Total upplaga 709 200 fördelad på 3 leveranser.
Tryckningen utfördes av Per Ambjörn Sparre.

Alla märkena har ett tämligen otydligt bottentryck som beror på gravyren av plåtarna.  Alla märken är tryckta på ett papper med marginalvattenmärke 1. Detta papper är något kraftigare, porösare och mjukare än normalt och har med åren ofta blivit gulaktigt. Detta är samma papper som användes till samtida Vapenmärken.

Nyansbeteckningarna är enligt Facit Classic år 2018. Kataloger och litteratur innan detta år har en annan indelning, i stora drag kan man säga att a- och c-nyanserna har bytt plats.

a-nyansen har ett mer eller mindre tydligt inslag av oliv i färgen.

b-nyansen har ser ut som a-nyansen förutom att den saknar inslag av oliv.

c-nyansen har rött inslag vilket gett den karakteristiska rödaktigt bruna nyansen (orangebrun).

 

14Ac
14Aa

Olivaktigt gulbrun – olivaktigt orangebrun (Facit-Nr 14Aa)

Färgstyrka 4-7

1855 års tandning

Gulaktigt poröst papper

 

14Ab
14Ab

Gulaktigt orangebrun -gulaktigt brun (Facit-Nr 14Ab)

Färgstyrka 4-7

1855 års tandning

Gulaktigt poröst papper

 

14Ac
14Ac

Rödaktigt brun (Facit-Nr 14Ac)

Färgstyrka 5-8

1855 års tandning

Gulaktigt poröst papper

 

Leverans    Datum         Upplaga    Beskrivning

1                12.8.1862     395 500     Tryckta med mjuk däckel som gett ett ojämnt och ofta flammigt tryck (14Aa och 14Ab)

2                08.5.1863     116 700     Mer distinkt och tydligt tryck än i leverans 1 (14Aa)

3                31.7.1863     200 000     Brun nyans med tydligt inslag av rött märken utan inslag av oliv. Tydligare och jämnare tryck än i föregående leveranser (14Ac)

 

Grundtyper

I SFF:s handbok från 1962 finns 10 olika grundtypsfel beskrivna men dessa är felaktiga.
Grundtypsfelen finns korrekt bekrivna av Mats Ingers i 2016 års Postryttaren (årsboken för Postmusei Vänner).

Följande grundtyper har små men urskiljbara grundtypsfel:
GT2, 3, 6, 8, 11, 14, 16, 19 och 25.

gt3
Grundtyp 3

GT 3

På högra lilla 3:an finns ett litet streck.

 

 

 

Grundtypsfelen är oftast betydligt mindre markanta än för t.ex. 12 öre Vapentyp och det oftast dåliga oskarpa/suddiga trycket på märkena gör det inte lättare att urskilja de små detaljerna.

De felaktiga grundtyperna enligt SFF:s handbok från 1962:
GT1   Över G i SVERIGE liten triangellikande vit fläck i bottenfältet.
GT2   Mellan 3 och Ö två små färgfläckar omgivna av vit sky.
GT4   G i SVERIGE öppet nertill i vertikala slutstrecket.
GT7   Över I i FRIMÄRKE brott i omramningslinjen, över ÄR ansats till brott.
GT10 På högra inre ramlinjen vid nedre hörnornamntet avbrott i linjen.
GT15 Efter fotstrecket på E i ÖRE oregelbunden vit fläck.
GT16 Nedtill i kronan vit fläck.
GT17 Under lejonets mun vit fläck.
GT22 Under V i SVERIGE vit fläck, under R i FRIMÄRKE brott på andra nedre linjen.
GT24 Över V i SVERIGE vir rund fläck med brott på övre inre ramlinjen.

Frankeringar

Märket gavs ut för att ersätta det provisoriska bruna lokalmärket (Facit-Nr 13) och som frankering på lokalbrev inom Stockholm användes de flesta märkena. Lokalbrev från andra orter än Stockholm eller andra typer av frankeringar inrikes och utrikes är ovanliga.

Lokalbrev är normalt frankerade med 1st 3 öre märke. Brev med 2st 3 öre är brev där utdelningsavgiften är betald, inte brev i 2:a viktklassen. Brev avhämtades normalt på postkontoret men de kunde delas ut av brevbärarna mot en avgift av 3 öre som normalt betalades kontant av mottagaren vid mottagandet. Denna avgift kallas ”brevbärarpenning” och är mycket ovanlig på andra typer av brev än lokalbrev.

14Ab_lokalbrev
Lokalbrev inom Stockholm frankerat med 14Ab
14A_2st_lokalbrev
Lokalbrev inom Stockholm med betald utdelningsavgift

 

 

 

 

 

12_upsala_24_8_1863
Inrikes 12 öres porto frankerat med 4x 3 öre UPSALA 24.8.1863

Enheter

14Ac_12block
Det ostämplade 12-blocket där 9 märken är postfriska

Stämplade enheter är på grund av att i princip alla märken användes som singelfrankeringar ovanliga, även par förekommer mycket sparsamt. Största kända enhet är 4-strip, som finns i två ex.

Ostämplade enheter är även de ovanliga, här är ett 12-block i nyans c största kända enhet, även ett 6-block finns.

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar