1 krona lösen tandning 13

Den totala upplagan för valören 1 krona är 500 000 märken fördelade på 4 nyanser som alla är tryckta på det vanliga vitaktiga pappret.

20_överlappande_färg
Överlappande tryck

Detta märke trycktes precis som andra samtida tvåfärgade märken med två olika tryckplåtar i två omgångar, en tryckning för varje färg. En viss förskjutning mellan de båda tryckfärgerna uppstod nästan alltid som gett upphov till vitt fält mellan färgerna eller överlappande färger, extrema förskjutning är intressant kuriosa som ofta intresserar specialsamlare.

 

a-nyansen skiljer sig tydligt från de andra tre nyanserna, fram för allt den orangebruna färgen är klart avvikande och betydligt mörkare än på de övriga nyanserna.

d-nyansens blå färg är tydligt mörkare än hos b- och c-nyansen.

20a
L20a

Gråaktigt grönblå och orangebrun (Facit-Nr L20a)

Färgstyrka 4-6 respektive 4-6

Vanligt papper

Utgivet 1877

 

20b
L20b

Blå och gråaktigt brun (Facit-Nr L20b)

Färgstyrka 3-7 respektive 3-5

Vanligt papper

Utgivet 1881

 

20c
L20c

Matt ultramarin och ljust gråaktigt brun (Facit-Nr L20c)

Färgstyrka 3-5 respektive 2-4

Vanligt papper

Utgivet 1882

 

20d
L20d, mörk
20d_ljus
L20d, ljus

Ultramarinblå och gråaktigt brun (Facit-Nr L20d)

Färgstyrka 4-8 respektive 4-8

Vanligt papper

Utgivet 1886

 

1 krona otandat normalprov
Otandat märke

Otandat märke (Facit-Nr L20v1)

Normalprov

Detta är den enda otandade valören på lösen tandning 13 som är känd i stämplat skick. De stämplade märkena är alla stämplade i Göteborg i november 1884.