1 öre lösen tandning 13

Det finns två olika nyanser av 1 öres valören. Båda är gråsvarta till svarta där färgstyrkan kan variera ganska mycket. Det som skiljer de båda nyanserna är pappret där a1 har vanligt vitt papper medan a2 har gulaktigt papper.

11a1
L11a1

Gråsvart – Svart (L11a1)

Färgstyrka 5-10

Vanligt papper

Utgivet 1880

 

11a2
L11a2

Gråsvart – Svart (L11a2)

Färgstyrka 5-10

Gulaktigt papper

Utgivet 1890

 

11v2
Par med kort respektive långt fotstreck

Långt fotstreck (Facit-Nr L11v)

Vart 4:e märke har varianten långt fotstreck på L i LÖSEN som är mer ett grundtypsfel än en variant.

Alla märkena med långt fotstreck har dessutom den nedre slängen på S i LÖSEN avkortad.

 

1 öre otandat normalprov
L11v1

Otandat (Facit-Nr L11v1)

Så kallat normalprov

Märket har dessutom långt fotstreck på L i LÖSEN, finns på vart 4:e märke