20 öre lösen tandning 13

Den totala upplagan för valören 20 öre är 1 500 000 märken fördelad på 6 nyanser.
Samtliga på vanligt vitt papper förutom den sista L16e2 som är tryckt på det gulaktiga pappret.

Bland 20 öringarna finns även en av de intressantaste objekten bland de svenska lösenmärken, nämligen de så kallade ”Almvik-halveringarna”.

16a
L16a

Ultramarinblå (Facit-Nr L16a)

Färgstyrka 5-7

Vanligt papper

Utgivet 1878

 

16b
L16b

Blå (Facit-Nr L16b)

Färgstyrka 5-7

Vanligt papper

Utgivet 1882

 

16c
L16c

Klarblå (Facit-Nr L16c)

Färgstyrka 5-7

Vanligt papper

Utgivet 1886

 

16d
L16d

Ultramarinaktigt blå (Facit-Nr L16d)

Färgstyrka 5-8

Vanligt papper

Utgivet 1889

 

16e1
L16e1

Mattblå (Facit-Nr L16e1)

Färgstyrka (3-5?)

Vanligt papper

Utgivet (1890?)

 

16e2
L16e2

Blå (Facit-Nr L16e2)

Färgstyrka 4-6

Gulaktigt papper

Utgivet 1891

Ibland med ett ultramarint inslag i färgen, men det är fram för allt det gulaktiga pappret som särskiljer nyansen från de övriga.

20 öre otandat normalprov
L16v2

Otandat märke (Facit-Nr L16v2)

Normalprov

Position 1 med hörnmarginal från tryckarkets övre vänstra hörn.

 

 

 

 

 

16v3
L16v3

Spegeltryck (Facit-Nr L16v3)

 

 

 

 

16_halvering_almvik
Almvik – halvering

Halvering från Almvik

I Almvik halverades 20 öres märken för nödvändiga 10 öres märken som aldrig gavs ut.
Halveringarna användes på tjänstebrev inom båtsmanskompaniet i Almvik.

Dessa finns väl dokumenterade i litteratur och är en av få svenska halveringar som anses vara riktiga. Den svenska experten och intygsskrivaren Helena Obermüller-Wilén utfärdar attester på dessa halveringar och har så även gjort på det här avbildade. Det krävs givetvis ett brevklipp eller helt brev för att äktheten ska gå att säkerställa på en halvering, detta gäller alla halveringar från alla länder.