30 öre lösen tandning 13

Den totala upplagan för 30 öres valören är 1 400 000 märken fördelade på 6 olika nyanser där samtliga förutom den sista f-nyansen är tryckta på det vanliga vitaktiga pappret.

18a
L18a

Djupt blågrön (L18a)

Färgstyrka 7-9

Vanligt papper

Utgivet 1877

 

18b
L18b

Blågrön (Facit-Nr L18b)

Färgstyrka 5-6

Vanligt papper

Utgivet 1877

 

18c
L18c

Ljust blåaktigt grön (Facit-Nr L18c)

Färgstyrka 2-5

Vanligt papper

Utgivet 1881

 

18d
L18d

Ljust gulaktigt grön (Facit-Nr L18d)

Färgstyrka 2-5

Vanligt papper

Utgivet 1882

 

18e
L18e

Grön – Djupgrön (Facit-Nr L18e)

Färgstyrka 5-8

Vanligt papper

Utgivet 1884

 

18f
L18f

Gulaktigt grön (Facit-Nr L18f)

Färgstyrka 4-7

Gulaktigt papper

Utgivet 1890