Lösen tandning 14

Samtliga valörer utgavs 1.1.1874

1 öre

1 1a 1bGråsvart – Svart
Färgstyrka 7-10

Alla märkena har samma ”färg” men varierar i färgstyrka och tryck.

Upplaga 614 ooo varav 460 500 med kort fotstreck och 153 500 med långt fotstreck.

Långt fotstreck (Facit-Nr 1v)

Vart 4:e märke har varianten långt fotstreck på L i LÖSEN som är mer ett grundtypsfel än en variant.

Alla märkena med långt fotstreck har dessutom den nedre slängen på S i LÖSEN avkortad.

3 öre

Det finns två olika nyanser av 3 öres valören som är mycket lika varandra, karmin respektive violettaktigt karmin.
Den senare utgavs först 1876 vilket är till hjälp men de flesta märkena är med ej daterbara stämplar.
Den totala upplagan för valören är 544 800 märken.

2a
L2a

Karmin (Facit-Nr L2a)

Färgstyrka 4-7

Utgivet 1874

2b
L2b

Violettaktigt karmin (Facit-Nr L2b)

Färgstyrka 4-7

Utgivet 1876

Båda nyanserna finns på kartongpapper.

5 öre

Den totala upplagan är 691 100 märken fördelade på två nyanser som båda varierar mycket i färgstyrka.

3a
L3a

Ljusbrun – Brun (Facit-Nr L3a)

Färgstyrka 3-8

Utgivet 1874

3b
L3b

Mörkbrun (Facit-Nr L3b)

Färgstyrka 3-8

Utgivet 1876

6 öre

Den totala upplagan för 6 öres valören är 433 600 fördelad på tre nyanser.

4a
L4a

Orangegul (Facit-Nr L4a)

Färgstyrka 4-5

Utgivet 1874

4b
L4b ljusgul
4b2
L4b gul

Gul – Ljusgul (Facit-Nr L4b)

Färgstyrka 2-4

Utgivet 1874

4c
L4c

Orange (Facit-Nr L4c)

Färgstyrka 3-6

Utgivet 1877

Märken finns på kartongpapper (nyans c)

12 öre

Den totala upplagan är 1 484 500 märken fördelade på två nyanser.

5a
L5a

Mattröd (Facit-Nr L5a)

Färgstyrka 4-6

Utgivet 1874

5b
L5b

Orangeaktigt röd (Facit-Nr L5b)

Färgstyrka 4-7

Utgivet 1874

Varianter

12 öres valören är den med i särklass flest varianter och plåtfel av alla valörerna, detta beror till stor del på att upplagan var betydligt större än för de olika valörerna vilket gjort att tryckplåten blivit mer sliten.
Exempel på några ofta förekommande varianter finns här nedan.

5_pos54
Kort fotstreck

Kort fotstreck på L i LÖSEN (Facit-Nr L5v1)

Samtliga märken har även ett brott på ramlinjen under Ö i LÖSEN.

Förekommer en gång i varje ark (1 av 100 märken) i position 54.

5v2
Öppet O i TOLF
5v2a
Öppet O i TOLF

O i TOLF ÖRE är öppet nertill.

Denna variant förkommer i mer än en position.

Oftast finns även en mer eller mindre utpräglad vit fläck i valörcirkeln till vänster om 1:an.

5v2_stor
Öppet O i TOLF öre. Fyra olika med fläck framför 1:an
5_skadad_ovre_ram
Skadad övre ramlinje
5_skadad_ovre_ram2
Skadad övre ramlinje

Skadad övre ramlinje.

Allt från flera små brott på den övre yttre ramlinjen till nästan helt utsuddad linje är tämligen vanligt på denna valören.

Fläckar i framförallt valörcirkeln kan ses på flera olika ställen och i varierande utseende.

Vit fläck framför 1:an finns på vart 4:e märke i tryckplåten och skulle kunna benämnas som en grundtyp.

20 öre

Den totala upplagan för denna valören är 688 600 märken fördelad på 4 nyanser.
Den klara blåa a-nyansen är med en upplaga på 37 000 märken den klart ovanligaste nyansen på lösenmärkena.

6a
L6a

Blå (Facit-Nr L6a)
Klar nästan lysande färg

Färgstyrka 5-8

Upplaga 37 000

Utgivet 1874

6b
L6b

Grönaktigt blå (Facit-Nr L6b)

Färgstyrka 4-6

Utgivet 1874

6c
L6c

Gråaktigt blå (Facit-Nr L6c)

Färgstyrka 4-6

Utgivet 1875

6d
L6d

Blåultramarin (Facit-Nr L6d)

Färgstyrka 5-7

Utgivet 1876

På märken från position 89 finns ett streck på den övre stapeln på S i LÖSEN

24 öre

Den totala upplagan är 392 900 märken fördelad på 3 nyanser.

a-nyansen är rödviolett med en upplaga på 110 000.
b och c-nyanserna är oavsiktligt grå – olivaktigt grå med en upplaga på 282 900.
De båda grå nyanserna flyter in i varandra och det är ofta svårt att dra gränsen mellan dem.

Trots den tämligen stora upplagan på a-nyansen är det den i normala fall dyraste nyansen på lösen tandning 14, detta beror till stor del på att den skiljer sig helt från de grå nyanserna vilket gör att det är en nyans som de flesta samlare vill ha i sin samling.

7a
L7a

Rödviolett (Facit-Nr L7a)

Färgstyrka 5-8

Utgivet 1874

Upplaga 110 000

7b
L7b

Grå (Facit-Nr L7b)

Färgstyrka 3-6

Utgivet 1874

Den olivaktiga c-nyansen är ofta något orenare i färgen än den mer rent gråa b-nyansen.

7c
L7c

Olivaktigt grå (Facit-Nr L7c)

Färgstyrka 4-6

Utgivet 1874

7v
L7v kort fotstreck
7b
Långt fotstreck

Kort fotstreck (Facit-Nr 7v)

Fotstrecket på L i LÖSEN är avkortat.

Vartannat märke har kort respektive långt fotstreck.

30 öre

Den totala upplagan för 30 öres valören är 522 600 märken fördelade på 4 nyanser.

8a
L8a

Blåaktigt grön (Facit-Nr L8a)

Färgstyrka 4-7

Utgivet 1874

8b1
L8b1

Grön (Facit-Nr L8b1)

Färgstyrka (4-5)

Utgivet (1875)

8b2
L8b2

Ljusgrön (Facit-Nr L8b2)

Färgstyrka (3-4)

Utgivet (1875)

8c
L8c

Mörkgrön (Facit-Nr L8c)

Färgstyrka 7-8

Utgivet 1875

På märken i position 67 är den övre ”klumpen” på 3:an tjockare än normalt.

50 öre

Den totala upplagan är 502 200 märken fördelade på 3 nyanser.

9a
L9a

Gråaktigt orangebrun (Facit-Nr L9a)
Tidigare i t.ex. SFF benämnd gråaktigt orange

Färgtyrka 6-7

Utgivet 1874

9b
L9b

Ljust orangebrun – Orangebrun (Facit-Nr L9b)

Färgstyrka 4-7

Utgivet 1874

9c
L9c

Gulaktigt orangebrun (Facit-Nr L9c)

Färgstyrka 4-6

Utgivet 1877

Märken på kartongpapper förekommer. Troligen bara på nyans b och c där c-nyansen är den vanligaste.

160853
Dubbeltand v12

Dubbeltand

Dubbeltänder har uppstått när en nål varit avbruten eller helt saknats i tandnings-aggregatet.

Fler exempel på dubbeltänder finns här på de samtida Ringtyp tandning 14.

1 krona

Den total upplagan är 358 100 märken vilket är den minsta av lösenmärken.
Upplagan är fördelad på 3 nyanser där c-nyansen skiljer sig tydligt från a och b genom sin betydligt mörkare blå färg.

10a
L10a

Ljusblå
Färgstyrka 3-5

Orangebrun
Färgstyrka 3-5

Utgivet 1874

10b
L10b

Ljusblå
Färgstyrka 3-5

Gråaktigt brun
Färgstyrka 3-4

Utgivet 1874

10c
L10c

Blå
Färgstyrka 6-8

Orangebrun
Färgstyrka 5-7

Utgivet 1877

Denna tvåfärgade valör trycktes i två omgångar med två olika plåtar, en för varje färg. Tryckfärgerna är oftast mer eller mindre förskjutna i förhållande till varandra, ibland är de tydligt överlappande och ibland tydligt förskjutna så att en vit strimma av otryckt papper uppstått mellan de båda tryckfärgerna.

Kartongpapper finns på märken i c-nyansen.

Detta är den enda valören i tandning 14 emissionen som är känd som otandad, samtliga kända ex är stämplade i Stockholm år 1877.