Parisförfalskningar 3 skilling banco

Parisförfalskning 3 skilling banco
Parisförfalskning

Parisförfalskningar

Finns av 3 skillingen, bruna lokalmärket samt Vapentyp med örevalörer.
Även kallade ”Sparres första provtryck”. Märkena har dock ingenting med vare sig Sparre eller dennes tillverkning av svenska frimärken.

  • Frimärkena är privat framställda
  • Färgen är gulaktigt grön
  • Märkena har linjetandning med ojämna hörn
  • Gummeringen är ”rutad”

Linjetandning är när tandningen utförs i två moment, först perforeras de vågräta sidorna och sedan de lodräta (eller tvärt om).
Detta ger ojämna hörntänder som inte är i samma storlek. Alla svenska frimärken t.o.m. ca 1912 har arktandning där både de vågräta och lodräta tandningshålen utförs samtidigt i ett moment, hörntänderna blir då jämnare men inte identiska då varje tandninsposition (100st i ett ark) är unikt.

Frimärksbilden är mycket lik originalens men valörsiffrorna 3 i de båda övre hörnen är smalare och FRIMÄRKE på vänster och höger sida är något lägre. Prickarna över Ä på båda sidorna saknar prickarna helt eller så syns endast en svag prick. På originalen finns två prickar som bryter den inre ramlinjen.

Parisförfalskningarna är tryckta i en stor upplaga. Nils Strandell fastställde på sin tid 25 olika huvudtyper. Därmed är märkena troligen tryckta i ark om 25 eller 100 märken.

Parisförfalskning 3 skilling banco i par
Vågrätt par av Parisförfalskningen

Den avvikande linjetandningen syns tydligast i enheter som par och block. Tydligast syns den avvikande tandningen i hörnen.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar