4 skilling nyanser

4 skilling banco shades

 • Totala upplaga 6 600 000
 • 14 huvudleveranser som kan delas upp i ca 50 delleveranser
 • Leverans 1-2 och 4-6 på tunt papper
 • Leverans 3 på medeltjockt papper (provpapper)
 • Leverans 7-14 på medeltjockt papper

Tunt papper
Thin paper

 • 12.06.1855 – 22.05.1856
 • Tryckleverans 1-2 och 4-6
  1-2 and 4-6 printings
 • Total upplaga 2 490 300 märken
  Totalt quantity 2 490 300 copies
 • Tunt papper
  Thin paper
 • Blå nyanser i varierande färgstyrka
  Blue shades in different color strenght
 • Bottentrycket är glest – tätt
  The background is thin – dense
Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Stämplade från
Used from
Upplaga
Quantity
2a1Blå (6-5)
Blue
01.07.1855(1 300 000)
2a2Blå tät botten (8-6)
Blue dense background
01.07.1855(1 300 000)
2bLjusblå (4-3)
Light blue
01.07.1855(1 000 000)
2cHögblå tät botten (9-7)
Dark blue dense background
07.1855250 000

2a1)
Blå
Tryckta på tunt papper i blå nyanser med normalt bottentryck. Finns i 1:a, 2:a, 4:e och 6:e tryckleveransen.
Den tryckta upplagan för a1 och a2 tillsammans är ca 1 300 000 märken.

Blue
On thin paper in blue shades with normal background. From 1st, 2nd, 4th and 6th printings.

The printed quantity for a1 and a2 together is approx. 1 300 000.

frimärke 4 skilling banco
2a1

2a2)
Blå med tät botten

Till skillnad från a1-nyansen så har a2 ett tätare bottentryck. Finns i 1:a, 2:a, 4:e och 6:e tryckleveransen.
Den tryckta upplagan för a1 och a2 tillsammans är ca 1 300 000 märken.

Blue with dense background
The background is dense compared with the a1-shade. From 1st, 2nd, 4th and 6th printings.

The printed quantity for a1 and a2 together is approx. 1 300 000.

frimärke 4 skilling banco
2a2

2b)
Ljusblå

Hit räknas de ljusare blå märkena tryckta på tunt papper. Bottentrycket varierar.

Light blue
The blue stamps in lighter shades printed on thin paper. The background varies.

frimärke 4 skilling banco ljusblå
2b

2c)
Högblå med tätt bottentryck

Till denna nyansen räknas de mörkare märkena tryckta på tunt papper. Bottentrycket varierar från något tätt till mycket tätt. Nyansen återfinns huvudsakligen i 1:a och 6:e tryckleveransen.
De mest typiska c-nyanserna har en mörk och mustig färg med mycket tätt bottentryck. De utgör en del av den 6:e tryckleveransen (dellev 6d) och är stämplade från maj 1856. Märken från tryckleverans 1 är inte lika typiskt högblå.

Darkblue with dense background
Those in higher color strength printed on thin paper are c-shades. The background varies from somewhat dense to more dense. Found mainly in the 1st and 6th printing.

frimärke 4 skilling högblå, leverans 6d
2c, leverans 6d

Leverans 3 mattblå på medeltjockt provpapper

 • Medeltjockt provpapper
 • Mattblå nyans med tätt bottentryck
frimärke 4 skilling banco mattblå
2d

Mattblå (Facit-Nr 2d)
Tätt bottentryck
Medeltjockt provpapper
Färgstyrka 5-6
Leverans 3
Stämplade från 09.1855
Upplaga 86 000


Leverans 7-10 blå på medeltjockt papper

 • 01.09.1856 – 04.06.1857
 • Total upplaga 2 241 000
 • Medeltjockt papper
 • Blå nyanser i varierande färgstyrka
 • Bottentrycket är glest – tätt
frimärke 4 skilling banco blå
2e

Blå (Facit-Nr 2e)
Normalt bottentryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 4-6
Leverans 7-9
Stämplade från 09.1856
Upplaga 700 000


frimärke 4 skilling blå med tätt bottentryck
2f, leverans 7c

Blå (Facit-Nr 2f)
Tätt bottentryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 5-6
Leverans 7, 9 och 10
Stämplade från 09.1856
Upplaga 900 000

frimärke 4 skilling banco
2f, leverans 9a

Det täta bottentrycket är det som skiljer 2f från 2e. Hur tätt det är varierar men det är alltid tätare än på 2e nyanserna.


svenskt frimärke 4 skilling banco högblå
2g, leverans 10b

Högblå (Facit-Nr 2g)
Tätt bottentryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 7-9
Leverans 7 och 10
Stämplade från 09.1856
Upplaga 100 000


frimärke 4 skilling ljusblå
2h1

Ljusblå (Facit-Nr 2h1)
Mer eller mindre glest bottentryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-4
Leverans 7-9
Stämplade från 01.1857
Upplaga 500 000

frimärke 4 skilling banco blekblå
2h2

Blekblå (Facit-Nr 2h2)
Glest bottentryck, ofta slitet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-4
Leverans 8
Stämplade från 01.1857
Upplaga ?


Leverans 11 ultramarina

 • 08.09.1857
 • Total upplaga 301 800
 • Medeltjockt papper
 • Grå och ultramarina nyanser
 • Bottentrycket är tätt eller utflutet

Normala gruppen med ultramarint inslag och tätt bottentryck.

4 skilling gråultramarin
2i, leverans 11a1

Gråultramarin – ultramarinblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2i)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-5
Leverans 11 (delleverans 11a1 och 11a2)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 120 000

4 skilling gråultramarin
2i, leverans 11a2

Dessa tillhör den så kallade ”Normala gruppen” och har till skillnad från övriga grå och ultramarina nyanser inte ett utflutet bottentryck.

Delleverans 11a1 har en gråultramarin färg.
Delleverans 11a2 har en mer tydlig nästan helt grå färg.


Skiffergruppen med ultramarint inslag och utflutet bottentryck.
Nyanserna j1, j2 och j3 utgör den sk. skiffergruppen.
Alla dessa har ett utflutet tryck där bottentryckets mönster är svårt att urskilja. Märken i mycket hög färgstyrka kallas för skiffer (skifferblå eller skiffergrå).

4 skilling matt ultramarin
2j1

Matt ultramarin (skifferblå) (Facit-Nr 2j1)
Utflutet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 6-7
Leverans 11 (delleverans 11b)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 10 000

4 skilling gråultramarin
2j2, leverans 11d1

Gråultramarin eller ultramaringrå (Facit-Nr 2j2)
Utflutet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-6
Leverans 11 (delleverans 11d1 och 11d2)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 30 000

frimärke 4 skilling ultramarin
2j2, leverans 11d2

Nyansen 2j2 är färgmässigt likt 2i.
Det som skiljer är bottentrycket som hos:
2i är tätt
2j2 är utflutet (svårt att se de vita fälten)
Dessa båda är de klart vanligaste ultramarina nyanserna.

frimärke 4 skilling skiffergrå
2j3, leverans 11e

Ultramarinaktigt grå (skiffergrå) (Facit-Nr 2j3)
Utflutet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 6-8
Leverans 11 (delleverans 11e)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 10 000


Turkosgruppen med ibland grönt inslag och utflutet ibland randigt tryck.
Nyanserna k1, k2 och k3 utgör den sk. turkosgruppen. Alla dessa har ett utflutet ofta ”randigt” bottentryck där mönstret i bottentrycket är svårt att urskilja.

4 skilling turkos
2k1

Grönaktigt ljust mattblå (turkos) (Facit-Nr 2k1)
Uflutet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-5
Leverans 11 (delleverans 11f)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 10 000
Typiska exemplar är turkosa med grönt inslag i färgen.

4 skilling ljust gråblå
2k2

Ljust gråblå (Facit-Nr 2k2)
Utflutet tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 4-5
Leverans 11 (delleverans 11g)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 10 000
Färgen har ett svagt ultramarinaktigt inslag. Även kallad ljust mattblå.

4 skilling banco ljust gråblå
2k3

Ljust gråblå (Facit-Nr 2k3)
Utflutet tunt tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 3-4
Leverans 11 (delleverans 11h)
Stämplade från 09.1857
Upplaga 10 000
Färgen har ofta ett svagt grönaktigt inslag. Färgen är betydligt tunnare än hos k1 och k2.


Leverans 12-14 blå med nya plåtar

 • 24.10.1857 – 27.02.1858
 • Total upplaga 1 865 800
 • Medeltjockt papper
 • Blå, grönaktigt blå och ultramarinaktigt blå nyanser
 • Bottentrycket är tämligen normalt

För tryckningen av nyanserna l, m och n (leverans 12-14) användes nytillverkade plåtar som gav ett tydligare och renare tryck.

4 skilling grönaktigt blå
2l

Grönaktigt blå (Facit-Nr 2l)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 5-9
Leverans 12 och 14
Stämplade från 10.1857
Upplaga 500 000

Härtill räknas alla märken från leverans 12 samt några delleveranser från leverans 14.
Delleverans 12a som är blå och delleverans 12c som har en ljusblå färg med klart tryck. Båda utan det gröna inslaget. Delleverans 12b är typiskt grönaktigt blå.


4 skilling blå med klart tryck
2m

Blå (Facit-Nr 2m)
Klart tryck
Medeltjockt papper
Färgstyrka 4-7
Leverans 13-14
Stämplade från 01.1858
Upplaga 900 000

2m, leverans 13b
2m, leverans 13b

I nyansen 2m ingår även märkena från leverans 13b som har en ultramarinaktigt blå färg med ett typiskt klart tryck


4 skilling mörkblå
2n1

Ultrmarinaktigt mörkblå (Facit-Nr 2n1)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 7-9
Leverans 13 (delleverans 13c)
Stämplade från 02.1858
Upplaga 150 000

4 skilling svartblå
2n2

Ultramarinaktigt svartblå (Facit-Nr 2n2)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 9
Leverans 13 (delleverans 13c)
Stämplade från 02.1858
Upplaga ?


Märkena kan ordnas och samlas efter nyanser eller leveranser.
21 olika nyanser finns fördelade på 14 huvudleveranser eller ca 50 delleveranser.
En leverans är en specifik tryckning/leverans från frimärkstryckeriet till Postverket, dessa skiljer sig något från varandra även om de är gjorda inom kort tid efter varandra.
En samling efter nyanser är det vanligaste bland samlare. Problemet man stöter på med detta är att märken med tämligen olika tryck/nyans får samma beteckning då vissa nyanser snarare är nyansgrupper medan andra nyanser är väldigt specifika. Samlat efter leveranser så får varje delleverans sitt unika utseende.
T.ex. är alla d-nyanser från leverans 3 (som saknar delleveranser) medan f-nyansen finns i flera olika leveranser med varierande färgstyrka och tryck.
Att samla efter leveranser är mer ”vetenskapligt” men kräver också mer material och tid.
Att samla efter nyanser förenklar det hela men även detta kräver sin tid och material.
Lämpligaste är att först börja att samla efter nyanser för att sedan om lusten och tiden finns gå vidare med leveranser.
Mer info om de olika leveranserna finns här.

Frimärkena är tryckta i ark om 100 märken med lösa klichéer. Två parallela plåtar användes.
För lev 1-11 användes de äldre klichéerna med vissa omändringar i form av flyttade och utbytta klicheér. T.ex. för lev 11 är plåtarna renoverade. D.v.s. flera olika plåtuppsättningar med samma ”grund”.
För lev 12-14 tillverkades nya klichéerna vilket gett märkena ett generellt klarare tryck.

1 trackback/pingback

 1. Frimärken 4 skillingar | SAFE Album AB / Frimärks-Netto