Leveranser 4 skilling

Uppställningen bygger på den som gjordes i Skillingtryckets leveranslikare med vissa ändringar som t.ex. förklarats i Bo Grendals samling som finns dokumenterad i förbundets bok Exponat VIII.

Leverans 1-2 och 4-6 på tunt papper
Leverans 3 på medeltjockt papper (provpapper)
Leverans 7-14 på medeltjockt papper

Leverans 1-10 de äldre klichéerna i plåtuppsättning 1-2
Leverans 11 de äldre klichéerna i plåtuppsättning 3-4
Leverans 12 de nya klichéerna i plåtuppsättning 5-6
Leverans 13 de nya klichéerna i plåtuppsättning 6-7
Leverans 14 de nya klichéerna i plåtuppsättning 7-8

Leverans 1

 • 12.06.1855
 • Tunt papper
 • Upplaga 729 700

Delleverans 1a
Matt ljusblå med något tätare bottentryck (Facit-Nr 2b)
Färgstyrka 5-6

Delleverans 1b
Ljusblå med något tätare bottentryck (Facit-Nr 2b)
Färgstyrka 5-6

Delleverans 1c
Blå med tunt bottentryck (Facit-Nr 2a1)
Färgstyrka 5-7

Delleverans 1d
Blå med glesare bottentryck (Facit-Nr 2a1)
Färgstyrka 4-7

Delleverans 1e
Grönaktigt blå

Delleverans 1f1
Blå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2a2)
Färgstyrka 5-8

Delleverans 1f2
Högblå med tätt bottentryck (2c)
Färgstyrka 8-10

Leverans 2

 • 26.06.1855
 • Tunt papper
 • Upplaga 74 600

Leverans 2
Ljusblå med något tät botten
Färgstyrka 5-6

Leverans 3

 • 02.08.1855
 • Medeltjockt provpapper
 • Upplaga 86 000
4 skilling leverans 3
Leverans 3

Leverans 3
Mattblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2d)
Färgstyrka 4-6

 

 

 

Leverans 4

 • 08.09.1855
 • Tunt papper
 • Upplaga 479 400
frimärke 4 skilling leverans 4
Leverans 4

Leverans 4
Blå, klar färg (Facit-Nr 2a)
Färgstyrka 4-7

 

 

 

Leverans 5

 • 29.12.1855
 • Tunt papper
 • Upplaga 651 500

Delleverans 5a
Matt ljusblå (Facit-Nr 2a)
Färgstyrka 3-6

frimärke 4 skilling banco leverans 5b
Leverans 5b

Delleverans 5b
Ljusblå (Facit-Nr 2a)
Färgstyrka 3-6

 

 

 

Leverans 6

 • 22.05.1856
 • Tunt papper
 • Upplaga 555 100
frimärke 4 skilling leverans 6a
Leverans 6a

Delleverans 6a
Blå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2c)
Färgstyrka 5-8

 

 

Delleverans 6b
Ljusblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2c)
Färgstyrka 6-8

Delleverans 6c
Mörkblå med något glest bottentryck (Facit-Nr 2a2)
Färgstyrka 7

frimärke 4 skilling banco leverans 6d
Leverans 6d

Delleverans 6d
Högblå (mustig färg) med tätt bottentryck (Facit-Nr 2c)
Färgstyrka 8-10

 

 

 

Leverans 7

 • 01.09.1856 samt 18.09.1856
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 954 600
4 skilling leverans 7a
Leverans 7a

Delleverans 7a
Matt ljusblå (Facit-Nr 2e)
Färgstyrka 5-7

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 7b
Leverans 7b

Delleverans 7b
Högblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2g)
Färgstyrka 9-10

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 7c
Leverans 7c

Delleverans 7c
Blå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2f)
Färgstyrka 5-8

 

 

 

Delleverans 7d1
Ljusblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2f)
Färgstyrka 5-6

Delleverans 7d2
Ljusblå med glesare bottentryck (Facit-Nr 2h1)
Färgstyrka 5-6

Delleverans 7e1
Matt ljusblå (Facit-Nr 2e)
Färgstyrka 4-5

Delleverans 7e2
Matt ljusblå (Facit-Nr 2h1)
Färgstyrka 3-5

Delleverans 7f
Matt ljusblå (Facit-Nr 2h1)
Färgstyrka 3-4

Leverans 8

 • 06.12.1856
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 375 600

Delleverans 8a
Blå med något glest tryck (Facit-Nr 2e)
Färgstyrka 5-7

Delleverans 8b1
Ljusblå, slitna plåtar (Facit-Nr 2h1)
Färgstyrka 4-5

frimärke 4 skilling leverans 8b2
Leverans 8b2

Delleverans 8b2
Ljus – Blekblå, slitna plåtar (Facit-Nr 2h2)
Färgstyrka 4-5

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 8b3
Leverans 8b3

Delleverans 8b3
Blekblå, slitna plåtar (Facit-Nr 2h2)
Färgstyrka 3-4

 

 

 

Leverans 9

 • 22.04.1857
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 394 700
svenskt frimärke 4 skilling leverans 9a
Leverans 9a

Delleverans 9a
Matt ljusblå med något tätt bottentryck (Facit-Nr 2f)
Färgstyrka 3-4

 

 

 

svenska frimärken 4 skilling banco
Leverans 9b

Delleverans 9b
Matt ljusblå med mindre tätt bottentryck än 9a (Facit-Nr 2h1)
Färgstyrka 5-6

 

 

 

svenska frimärken 4 skilling banco 1855
Leverans 9c1

Delleverans 9c1
Ljusblå med glesare bottentryck än 9b (Facit-Nr 2e)
Färgstyrka 6-7

 

 

 

Leverans 9c2

Delleverans 9c2
Ljusblå med tunt tryck (Facti-Nr 2h1)
Färgstyrka 5-6

 

 

 

Leverans 10

 • 04.06.1857
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 516 100
Leverans 10a

Leverans 10a
Blå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2f)
Färgstyrka 5-7

 

 

 

4 skilling leverans 10b
Leverans 10b

Leverans 10b
Högblå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2g
)
Färgstyrka 8-10

 

 

 

Leverans 11

 • 08.09.1857
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 301 800

Delleveranserna 11a1 – 11a2
= Normala gruppen med ultramarint inslag och tätt bottentryck.

Delleveranserna 11b – 11e
= Skiffergruppen med ultramarint inslag och utflutet bottentryck.

Delleveranserna 11f – 11h
= Turkosgruppen med ibland grönt inslag och utflutet ibland randigt tryck.

frimärke 4 skilling
Leverans 11a1

Delleverans 11a1
Gråultramarin med tätt bottentryck (Facit-Nr 2i)
Färgstyrka 4-6

 

 

 

4 skilling leverans 11a2
Leverans 11a2

Delleverans 11a2
Ultramaringrå med tätt bottentryck (Facit-Nr 2i)
Färgstyrka 4-6

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11b
Leverans 11b

Delleverans 11b
Matt ultramarin (skifferblå) med utflutet tryck (Facit-Nr 2j1)
Färgstyrka 6-7

 

 

 

Delleverans 11c
Mörk ultramarin (Finns ej i Facit)
Färgstyrka 8-10
Mycket ovanlig, känd i ca 15 exemplar ofta stämplade i Sigtuna.

4 skilling leverans 11d1
Leverans 11d1

Delleverans 11d1
Gråultramarin med utflutet tryck (Facit-Nr 2j2)
Färgstyrka 4-6

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11d2
Leverans 11d2

Delleverans 11d2
Ultramaringrå med utflutet tryck (Facit-Nr 2j2)
Färgstyrka 4-6

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11e
Leverans 11e

Delleverans 11e
Ultramarinaktigt grå (skiffergrå) med utflutet tryck
(Facit-Nr 2j3)
Färgstyrka 5-8

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11f
Leverans 11f

Delleverans 11f
Grönaktigt ljust mattblå (turkos) med utflutet tryck
(Facit-Nr 2k1)
Färgstyrka 6-10

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11g
Leverans 11g

Delleverans 11g
Lljust gråblå med utflutet tryck (Facit-Nr 2k2)
Färgstyrka 5-8

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 11h
Leverans 11h

Delleverans 11h
Ljust gråblå med utflutet tunt tryck (Facit-Nr 2k3)
Färgstyrka 5-7

 

 

 

Leverans 12

 • 24.10.1857
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 510 000
frimärke 4 skilling leverans 12a
Leverans 12a

Delleverans 12a
Blå (Facit-Nr 2l)
Färgstyrka 6-7

 

 

 

svenskt frimärke 4 skilling leverans 12b
Leverans 12b

Delleverans 12b
Grönaktigt blå (Facit-Nr 2l)
Färgstyrka 5-7

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 12c
Leverans 12c

Delleverans 12c
Ljusblå med klart tryck (Facit-Nr 2l)
Färgstyrka 4-7

 

 

 

Leverans 13

 • 28.12.1857
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 972 300
frimärke 4 skilling banco leverans 13a
Leverans 13a

 

Delleverans 13a
Blå, klart tryck (Facit-Nr 2m)
Färgstyrka 5-6

 

 

frimärke 4 skilling leverans 13b
Leverans 13b

Delleverans 13b
Ultramarinaktigt blå (Facit-Nr 2m)
Färgstryka 6-7

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 13c
Leverans 13c, mörkblå

 

Delleverans 13c
Ultramarinaktigt mörkblå – svartblå (Facit-Nr 2n1 och n2)
Medeltjockt papper
Färgstyrka 6-9

 

De mörkaste exemplaren betecknas svartblå (n2)

frimärke 4 skilling leverans 13c
Leverans 13c, svartblå

 

Leverans 14

 • 08.02.1858 samt 27.02.1858
 • Medeltjockt papper
 • Upplaga 11 000 samt 372 500
Leverans 14a1

Delleverans 14a1
Mörkblå (Facit.Nr 2m)
Färgstyrka 6-7

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 14a2
Leverans 14a2

Delleverans 14a2
Grönaktigt mörkblå (Facit-Nr 2l)
Färgstyrka 6-7

 

 

 

frimärke 4 skilling leverans 14b1
Leverans 14b1

Delleverans 14b1
Klarblå (Facit-Nr 2m)
Färgstryrka 5-7

 

 

 

Delleverans 14b2
Grönaktigt klarblå (Facit-Nr 2l)
Färgstryka 5-7

Leverans 14c

Delleverans 14c
Grönaktigt blå (Facit-Nr 2l)
Färgstyrka 4-5

 

 

 


 

Märkena kan ordnas och samlas efter nyanser eller leveranser.
21 olika nyanser finns fördelade på 14 huvudleveranser eller ca 50 delleveranser.
En leverans är en specifik tryckning/leverans från frimärkstryckeriet till Postverket, dessa skiljer sig något från varandra även om de är gjorda inom kort tid efter varandra.
En samling efter nyanser är det vanligaste bland samlare. Problemet man stöter på med detta är att märken med tämligen olika tryck/nyans får samma beteckning då vissa nyanser snarare är nyansgrupper medan andra nyanser är väldigt specifika. Samlat efter leveranser så får varje delleverans sitt unika utseende.
T.ex. är alla d-nyanser från leverans 3 (som saknar delleveranser) medan f-nyansen finns i flera olika leveranser med varierande färgstyrka och tryck.
Att samla efter leveranser är mer ”vetenskapligt” men kräver också mer material och tid.
Att samla efter nyanser förenklar det hela men även detta kräver sin tid och material.
Lämpligaste är att först börja att samla efter nyanser för att sedan om lusten och tiden finns gå vidare med leveranser.

Frimärkena är tryckta i ark om 100 märken med lösa klichéer. Två parallella plåtar användes.
För lev 1-11 användes de äldre klichéerna med vissa omändringar i form av flyttade och utbytta klichéer. T.ex. för lev 11 är plåtarna renoverade. D.v.s. det finns flera olika plåtuppsättningar med samma ”grund”.
För lev 12-14 tillverkades nya klichéerna vilket gett märkena ett generellt klarare tryck.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar