8 skilling nyanser och leveranser

 • 9 leveranser med den totala cirkulerade upplagan var 718 100
  Den totala tryckta upplagan var 788 800 varav 718 100 såldes.
 • Lev 1-5 på tunnt papper, upplaga 399 700
  Lev 6-9 på medeltjockt papper, upplaga 389 100
 • Två olika plåtpar användes:
  För lev 1-8 användes de ”äldre” plåtarna
  För lev 9 de ”nya” plåtarna

Nyanser

Facit-Nr
Facit-No
Nyans (färgstyrka)
Shade (color strength)
Papper
Paper
Utgivet
Issiue date
Upplaga
Quantity
4aRödaktigt orange – orange (8-4)
Reddish orange – orange
Tunt
Thin
07.1855245 300
4bBrunaktigt orange (7-4)
Brownish orange
Tunt
Thin
09.185595 400
4cCitrongul (5-4)
Lemon-yellow
Tunt
Thin
12.1855(4 800)
4dKlargul (5-4)
Bright yellow
Tunt
Thin
12.185530 000
4eMatt olivaktigt gul (5-4)
Dull olivish yellow
Tunt
Thin
05.185624 200
4fMatt orangegul, tätt botten
Dull yellow orange, dense background
Medeltjockt
Medium-thick
12.1856314 500
4gOrange – gul, tätt/utflutet tryck
Orange – yellow, blurred print
Medeltjockt
Medium-thick
09.185720 000
4hOrange – orangegul, klart tryck
Orange – orange yellow, clear print
Medeltjockt
Medium-thick
10.185745 200

4a)
Rödaktigt orange – orange
Tryckta på tunt papper. Nyansen varierar ganska mycket i färg från gulorange – rödaktigt orange. Även färgstyrkan varierar från de ljusare gulorange till de mörkare rödaktigt orange. Bottentrycket varierar från normalt till tätt.

Reddish orange – orange
Printed on thin paper. The red or yellow component may dominate and the shade varies from reddish to yellowish orange. The chroma (color strength) is stronger on the reddish shades and normally lower on the yellowish shades. The density of the background is varying a lot.

4b)
Brunaktigt orange
Stämplade från 1.1856.
Tryckta på tunt papper med ett brunaktigt inslag i färgen. Oftast med ett tätt bottentryck

Brownish orange
Used from 1.1856.
Printed on thin paper with a brownish element in the color. Usually with a dense background.

4c)
Citrongul
Stämplade från 10.1856.
Tunt papper. De ovanliga citrongula märkena har ett svagt grönaktigt inslag i färgen. De normalt avstämplade i GEFLE; GÖTHEBORG eller UPSALA. De är från samma tryckleverans (4:e) som d-nyansen.

Lemon-yellow
Used from 10.1856.
Thin paper. The rare lemon-yellow shades (weakly greenish yellow) are usually used in GEFLE, GÖTHEBORG or UPSALA. They are from the same printing as the d-shade, the 4th printing.

4d)
Klargul
Normalt stämplade från 10.1856.
Tryckt på tunt paper i en klar färg. Den dominerande nyansen i den 4:e tryckleveransen.

Bright yellow
Used from 10.1856.
On thin paper. The dominant shade in the 4th printing.

4e)
Matt olivaktigt gul
Stämplade från 11.1856.
Tryckt på tunt papper med ett olivt inslag i färgen som skiljer den från alla andra. Färgstyrkan varierar.

Dull olivish yellow
Used from 11.1856.
On thin paper with an unmistakable olive touch in the color. The chroma may vary.

4f)
Matt orangegul, tätt botten

Stämplade från 1.1857.
Tryckta på medeltjockt papper med ett mer eller mindre tätt bottentryck.

Dull yellow orange, dense background
Used from 1.1857.
Medium-thick paper. The background print varies from obliterated to just slightly dense.

4g)
Orange – gul, tätt eller utflutet tryck
Stämplade från 12.1857.
Medeltjock papper. Denna leverans är tryckt samtidigt som lev 11 för 4 skillingen och precis som hos de ultramarina, gråa och turkosa 4 skillingarna varierar 8 skillingarna från denna lev mycket, både vad gäller tryck och färg. Även märken med ”randigt” tryck på strimmigt papper förkommer. Det som kännetecknar märken från den 8:e leveransen är det mycket täta och utflutna bottentrycket.

Orange – yellow, blurred print
Used from 12.1857.
The printing of the g-shade was parallel with similar prints of 4 skilling (11th pr.), 24 skilling (8th pr.) and the black local stamp (5th printing). The poor clarity of the print can mostly be blamed on an inferior paper-batch from Tumba Papermill. Scheutz used a new pigment combination – Cinnabar and Red lead oxide – but that was not the reason for the outcome. The paper surface absorbed the printing inks poorly which resulted in white spots or a cloudy appearance. Often the surface was wavy instead of flat, resulting in the striped prints, so characteristic for this period.

4h)
Orange – orangegul, klart tryck
Stämplade från 1.1858 men oftast använda från mars 1858.
Medeltjockt papper. Denna den sista leveransen är tryckt nytillverkade klicheer som gett ett klarare tryck än alla andra leveranser. Färgstarkare märken har mer rött i färgen men variationen på nyansen är liten.

Orange – orange yellow, clear print
Used from 1.1858 but mostly from 3.1858.
On medium-thick paper. 200 new cliches manufactured which gave a clear print. The chroma increases with the red contribution, but the variation is small.

Tryckleveranser

Leverans
Printing
Datum
Date
Upplaga
Quantity
Beskrivning
Description
112.06.1855192 800Tunt papper, a-nyanser som varierar från gulorange till rödaktigt orange.
Thin paper, a-shades that may vary from yellow orange to redish orange.
218.06.185552 500Tunt papper, a-nyanser som varierar från gulorange till rödaktigt orange.
Thin paper, a-shades that may vary from yellow orange to redish orange.
308.09.185595 400Tunt papper, b-nyanser med ett brunaktigt inslag och tätt bottentryck.
Thin paper, b-shades with dense background and a brownish touch.
429.12.185534 800Tunt papper, huvudsakligen d-nyanser men även den ovanliga c-nyansen kommer från denna tryckningen.
Thin paper, mostly d-shades but also the rare c-shade belongs to this printing.
522.05.185624 200Tunt papper, e-nyanser med olivt inslag.
Thin paper, e-shades with olive touch.
606.12.185664 800Medeltjock papper, f-nyanser. Går endast att skilja från lev 7 genom stämpeldatum innan 22.4.1857.
Medium-thick paper, f-shades. Those cancelled before 22 April 1857 are always from the 6th Printing, but copies used after this date are an inseparable mixture of the two printings.
722.04.1857249 700Medeltjock papper, f-nyanser.
Medium-thick paper, f-shades.
808.09.185720 000Medeltjock papper, g-nyanser.
Medium-thick paper, g-shades.
924.10.185754 600Medeltjockt papper med nya klicheer, h-nyanser.
Medium-thick paper with new cliches, h-shades.