Plåtfel 1 krona plåt 3 långa tjänste

Helark om 50 märken tryckt med plåt 3

Denna plåt användes till tryckningen av samtliga märken av typ II.

Plåten tillverkades 1895 och användes för leveranserna 24.1.1896 – 3.10.1905 som benämns leverans 13-18.

Bl.a. har helarket här studerats som visar många fler individuella plåtfel än de som beskrivs i Gustafsson handbok från 1991.
Även Gustafsson hade tillgång till åtminstone ett helark för studium, men detta var troligen från tidigare leverans än det här avbildade och använda eftersom betydligt fler plåtfel ses vilket tyder på användning och slitage på plåten.

Några grundtypsfel är inte beskrivna i Handboken men borde finnas både den blåa och bruna halvan av märket eftersom samma tillverkningsmetod troligen används för denna valör som de andra sena plåtarna för öresvalörerna där 5 grundtyper finns i varje plåt, oftast ordnade i vågräta 5-strip.

Att centreringen är betydligt bättre på dessa än de tidigare tryckta med plåt 1 och 2 (typ I) är ett bevis på en annan tillverkningsmetod än den som användes för de ursprungliga plåtarna.

Pos 1, plåt 3

Pos 1

Vänstra yttre ramlinjen är tydligt inbuktad längs med hela den vänstra ovalen.

 

 

 

Pos 2, plåt 3

Pos 2

Färgfläck på nedre delen av K i KRONA.

 

 

 

Pos 4, plåt 3

Pos 4

Vit fläck över K i den vänstra ovalen.

Dessutom vit repa under vänstra 1Kr. och brott på den tunna linjen under IMÄ i samma oval.

 

 

Pos 5, plåt 3

Pos 5

Brunt färgpålägg riktat neråt höger på det nedre vänstra hörnet

 

 

 

Pos 6, plåt 3

Pos 6

Färgfläck under M i den högra ovalen.

Dessutom mindre brott på två linjer i samma oval.

Skada på den tjocka båglinjen under S i SVERIGE.

 

Pos 9, plåt 3

Pos 9

Vänstra stapeln på K i KRONA är förlängd neråt p.g.a. en färgfläck.

Litet brott på den tunna linjen under andra E i den vänstra ovalen.

 

 

Pos 12, plåt 3

Pos 12

Strecket (det tjocka vågräta) i fundamentet under det vänstra lejonets vänstra framtass är skadat, saknas delvis.

 

 

 

Pos 13, plåt 3

Pos 13

I den högra ovalen finns ett litet brott på linjen ovanför F samt en färgfläck mellan linjerna ovanför FR

 

 

 

Pos 14, plåt 3

Pos 14

Handboken nämner ett brott på den tjocka båglinjen under G i SVERIGE.
Detta kan endast svagt anas av en ojämnhet på det avbildade märket.

 

 

 

Pos 15, plåt 3

Pos 15

Färgfläck på den inre tunna båglinjen snett ovanför sista E i SVERIGE.

 

 

 

Pos 16, plåt 3

Pos 16

Färgfläck till vänster om SVERIGE. precis ovanför båglinjen.
På det avbildade märket i form av ett streck, i Handboken avbildat som en fyrkant.

Färgfläck mellan båglinjerna utanför sista E i den vänstra ovalen.

 

 

Pos 17, plåt 3

Pos 17

Inhak på den övre yttre ramlinjen ovanför den vänstra ovalen, i princip identiskt med det på pos 22.

Färgstreck ovanför nosen på det vänstra lejonet.

 

 

Pos 21, plåt 3

Pos 21

Brott på den tunna övre ramlinjen ovanför den högra ovalen.

Färgfläck mellan båglinjerna under N i nedre textfältet.

 

 

Pos 22, plåt 3

Pos 22

Inhak på den övre yttre ramlinjen ovanför den vänstra ovalen, i princip identiskt med det på pos 17.

Brott på den övre tunna båglinjen ovanför SV i SVERIGE.

Färgfläck mellan linjerna ovanför E i  SVERIGE.

 

Pos 23, plåt 3

Pos 23

Brott på den undre tunna båglinjen under E i det nedre textfältet.

 

 

 

Pos 24, plåt 3

Pos 24

Färgprick ovanför avslutningen det vänstra lejonets svans.

 

 

 

Pos 26, plåt 3

Pos 26

Inhak på den vänstra yttre ramlinjen utan EN.

 

 

 

Pos 32, plåt 3

Pos 32

Färgfläck på den övre yttre ramlinjen ovanför första E i SVERIGE.

 

 

 

Pos 35, plåt 3

Pos 35

”Droppe” på insidan av den övre yttre ramlinjen precis intill det övre vänstra hörnet.

 

 

 

Pos 37, plåt 3

Pos 37

Tre mindre färgfläckar vid bokstäverna i den högra ovalen, dels två vid första R och en snett ovanför M.

 

 

 

Pos 38, plåt 3

Pos 38

Litet brott på den tunna båglinjen under N i KRONA.

 

 

 

Pos 39, plåt 3

Pos 39

E i det nedre textfältet är skadat nertill.

 

 

 

Pos 40, plåt 3

Pos 40

Övre ramlinjen är kraftig från det vänstra hörnet och en bit åt höger.
I Handboken visas detta plåtfel som en flis.

 

 

 

Pos 43, plåt 3

Pos 43

Flera brott på båglinjen under RIMÄ i den vänstra ovalen.

Färgpålägg som gjort en bula på båglinjen snett nedanför S i SVERIGE.

 

 

Pos 49, plåt 3

Pos 49

Brott på den tunna båglinjen direkt ovanför ER i SVERIGE.

 

1 trackback/pingback

  1. Plåtfel på 1 krona tjänste plåt 3 – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar