Plåtfel 12 öre långa tjänste

Samtliga märken i valören 12 öre både tandning 14 och 13 är tryckta med samma plåt.

12 öres plåten är den valören som har flest markanta plåtskador av samtliga tjänstemärken. Detta tillsammans med att det är den klart vanligaste valören av tandning 14 har gjort att detta märke alltid varit det populäraste vad gäller varianter och plåtning på de stora/långa tjänstemärkena.
Tydliga rambrott och andra skador på de yttre ramlinjerna är tämligen vanliga plåtfel som finns på många positioner.

Den i Facit katalogen upptagna varianten TJ 5v3 med brott på den nedre ramlinjen under F och Ö i TOLF ÖRE är från position 13 i tryckarket.

Inga grundtyper finns på denna valören.

1
Pos 1

Pos 1
Den övre yttre ramlinjen har ett brott ovanför E i SVERIGE. samt ett inhak nära det högra hörnet.

 

 

 

 

2
Pos 2

Pos 2
Brott på den vänstra ytterramen utanför E i TJENSTEFRIMÄRKE.
Inhak på den övre ytterramen ovanför F (i den vänstra ovalen).

 

 

 

3
Pos 3

Pos 3
Båda de övre hörnen skadade.
Nedre högra hörnet med mindre skada.
Högra ramlinjen svag, tydligast utanför ovalen ( detta är ett tillfälligt ”trycktekniskt” fel).

 

 

 

4
Pos 4

Pos 4
Inga plåtfel enligt Handboken.
Märket är ur ett block som säkerställer det till position 4, se bild här.
Högra yttre ramlinjen svag, tillfälligt fel?

 

 

 

5
Pos 5

Pos 5
Brott på den vänstra ytterramen nära det nedre hörnet.
Brott på linjen under O och L i TOLF (enligt Handboken även under T.)

 

 

 

6
Pos 6

Pos 6
Övre vänstra hörnet lätt avrundat.
Vit prick mellan 1 och 2 i vänster oval.
Dessa fel finns ej på tandning 14 enligt Handboken.
Den vita skyn/fläcken i övre delen av höger oval är en tillfällig fläck.

 

 

7
Pos 7

Pos 7
Linjen ovanför F i TOLF avbruten.
Liten skada upptill på T i TOLF.
Nedre yttre ramlinjen är ojämn/tjock mot det högra hörnet.

 

 

 

8
Pos 8

Pos 8
Övre vänstra hörnet med tydlig skada.

 

 

 

 

9
Pos 9

Pos 9
Vit prick i ramen i det nedre högra hörnet.
Under 1:an i vänster oval finns en svårtydd vit fläck.

 

 

 

10
Pos 10

Pos 10
Enligt Handboken:
”Färgprick vid foten av andra T i vänster oval”. På bilden i Handboken syns en tydlig fläck.
Märket är ur ett block som säkerställer det till position 10, se bild här.
Bild på ett märke med tydligare fläck finns här.

 

 

11
Pos 11

Pos 11
Vit prick mellan 1 och 2 i vänstra ovalen.
Nedre vänstra hörnet skadat.

 

 

 

13
Pos 13

Pos 13 (Facit-Nr TJ 5v3)
Tydlig skada på den nedre yttre ramlinjen under F och Ö.

 

 

 

 

14
Pos 14

Pos 14
Vit sky i bottentrycket nedanför T i TOLF

 

 

 

 

17
Pos 17

Pos 17
Övre vänstra hörnet är stukat (böjd neråt) i det övre vänstra hörnet.
Färgfläck längst upp i bottenfältet i det övre högra hörnet.

 

 

 

19
Pos 19

Pos 19
Skadade linjer på den högra ovalen innanför bokstäverna RK

 

 

 

 

20
Pos 20

Pos 20
Vänstra yttre ramlinjen krokig utanför ovalen.
Smalt vitt streck på högra sidan av den högra 2:an.
Handboken nämner även:
Tjocka ovallinjen böjd utanför RK i vänster oval.

 

 

22
Pos 22

Pos 22
Övre högra hörnet med vit fläck.
Ovallinjen under högra ovalen med inbuktning.
Vita fläckar under höger oval.
Skadat E i ÖRE
Brott på övre ramlinjen en bit från det högra hörnet (ej nämnt i handboken).
Skada på den tjocka linjen ovanför E i ÖRE (ej nämnt i handboken).
Vit prick under vänster 12 (Ej nämnt i handboken).

 

Pos 26

Pos 26
Skada i form av färgfläck på det vänstra lejonets framtass.

Två skador på den övre yttre ramlinjen, brott ovanför E samt ett inhak precis till höger om detta.

 

 

 

31
Pos 31

Pos 31
Vitt snett och brett streck som går halvvägs genom den stora kronan.

 

 

 

 

32
Pos 32

Pos 32
Tydlig vit fläck under 12 i det vänstra valörfältet.
Bild på märke som även har vit fläck till höger om 2:an.

Nedre vänstra hörnet lätt avrundat.

Litet inhak på den övre ytterramen ovanför den vänstra ovalen.

 

 

33
Pos 33

Pos 33
Övre yttre ramlinjen med 2 skador, snett ovanför S ett tydligt brott samt ovanför V en inbuktning.
Nedre yttre ramlinjen med 2 skador, snett nedanför T samt nedanför RE.
Ibland syns även en tredje skada på den nedre ramlinjen, se här.

 

 

 

36
Pos 36

Pos 36
Yttre ramlinjen skadad i övre vänstra hörnet.
Vit prick under 12 i den högra ovalen.

 

 

 

37
Pos 37

Pos 37
Brott på den övre yttre ramlinjen nära det vänstra hörnet.
Två blå prickar istället för linje på det vänstra lejonets rygg.

 

 

 

Pos 39

Pos 39

Inhak på den vänstra yttre ramlinjen nära det övre hörnet.

Övre högra hörnet avrundat.

 

 

41
Pos 41

Pos 41
Tydlig vit sky ovanför S i SVERIGE som skadat både bottenrutningen och ramlinjerna.
Övre högra hörnet med vit fläck (kil).
I handboken nämns även en skada på fundamentet under det högra lejonet ovanför R i ÖRE, detta syns ej på det avbildade märket.

 

 

 

41a
Pos 41

Pos 41
Tydlig vit sky ovanför S i SVERIGE som skadat både bottenrutningen och ramlinjerna.
Övre högra hörnet med vit fläck (kil).
Skada på fundamentet under det högra lejonet ovanför R i ÖRE.

 

 

 

Pos 42

Pos 42

Vit fläck på det nedre vänstra hörnet

 

 

 

 

Pos 44

Pos 44

Det avbildade märket är från slutet av plåtens användning vilket gör att plåtfelen är mycket tydliga.
Bilder på märken från tidigare tryckningar finns här och här.

Brott på den vänstra yttre ramlinjen utanför vänster oval. Tidigare inböjd ramlinje.

Hack på den övre yttre ramlinjen nära det högra hörnet.

Tydligt skadat nedre höger hörn i form av en vit fläck på insidan samt avrundat hörn. Tidigare endast avrundat hörn.

Pos 45

Pos 45

Övre högra hörnet avrundat.

Nedre vänstra hörnet avrundat.

Vit fläck (bred repa) i övre vänstra delen av vapensköldens nedre högra del.

Brott på en av linjerna i fundamentet under vapenskölden.

Båglinjerna ovanför F i TOLF är skadade, den tunna med brott och den tjocka är ojämn.

Pos 47

Pos 47

Den högra yttre ramlinjen är tjock från valörfältet och ner till det nedre vänstra hörnet som är något avrundat (snarare den tjocka ramlinjen som blir smal).

Liten färgprick mellan de båda nedre ramlinjerna under E i ÖRE. Enligt handboken finns en tydligare fläck nära det högra hörnet men denna syns inte på det avbildade märket.

 

Pos 48
Pos 48

Pos 48

Alla 4 hörnen med tydliga ramskador.
De olika skadorna utvecklas under plåtens användning. Det avbildade stämplade märket är från en sen tryckning.

 

 

Pos 49

Pos 49

Nedre yttre ramlinjen är tjock nära det högra hörnet men smalnar av precis innan den når hörnet.

Ibland syns en svag färgprick mellan båglinjerna under T i TOLF, mycket svag på det avbildade märket.

 

 

tillfalligt_fel_1
Pos ?

Pos ?
Färgfläck i den övre högra delen av vapenskölden.
Tillfällig fläck?
Även två skador på den övre ytterramen ovanför E i SVERIGE. Tillfälliga fel?

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar