Plåtfel 2 öre långa tjänste

Samtliga märken i valören 2 öre tryckta med samma plåt.
Denna plåt tillverkades på följande sätt:

  1. En originalstämpel tillverkades.
  2. Av denna gjorde fem klichéer som sattes ihop i höjdled till en plåt.
    Det är dessa fem som är de sk. Grundtyperna (GT).
  3. Av denna plåt gjordes 10 kopparfällningar = 50 klichéer.
  4. Dessa sattes ihop till en tryckplåt om 50 märken.

Det finns ett konstant ”fel” som skiljer samtliga 2 öres märken från de övriga valörerna. Det är att efter både SVERIGE och ÖRE finns en fyrkant medan de övriga har en rund prick.

tj11_ark
Helt tryckark med 50 märken

Grundtyper

tryckplat
Grundtypernas placering i tryckplåten

Grundtyperna 1-4 har sk. grundtypsfel medan grundtyp 5 saknas karakteristiska fel.
Grundtypsfel är skador i plåten som kan härledas till de ursprungliga 5 klichéerna och som regelbundet kan ses på märken med samma grundtyp.
Grundtypsfelen är grundläggande vid bestämmande av märkets position i tryckplåten. Med en bestämd grundtyp kan märket komma från 10 olika positioner.
Samma grundtyp sitter i vågrätt över hela arket, vilket innebär att på vågräta strip är alla märkena samma grundtyp. På lodräta strip är de således alla olika, om stripet inte består av 6 märken eller mer.
Olika tryckförfaranden som mjuk eller hård däckel och mängden färg kan göra att grundtypsfelen inte alltid är urskiljbara på märken. Dessutom har plåten renoverats (troligen på 1890-talet) då en del grundtypsfel retuscherats bort.
Om man studerar helarket ovan ser man att flera märken helt saknar grundtypsfel.

 

 

gt1
GT 1

GT 1
Pos 1-5 och 26-30
Genom första R i den högra ovalen går ett vitt streck.

 

 

 

gt2
GT 2

GT 2
Pos 6-10 och 31-35
Mellan båglinjer under R i SVERIGE och ovanför den stora kronan finns ett färgstreck.

 

 

 

gt3
GT 3

GT 3
Pos 11-15 och 36-40
S i den vänstra ovalen skadat nertill.
Den tunna båglinjen ovanför T i TVÅ ÖRE är avbruten.
I handboken nämns även:
”Brott på högra ovallinjen utanför TE”.
Detta fel är på 1890-talet retuscherat och kan därefter troligen endast ses i positionerna 36 och 40.

 

tj11_gt4
GT 4

GT 4
Pos 16-20 och 41-45
Färgfläck mellan ovallinjerna nedanför det högra ornament.
Färgfläck på båglinjen nedanför Å och Ö, detta grundtypsfel syns sällan.

 

 

 

GT 5
Pos 21-25 och 46-50
Saknar grundtypsfel.

 

Inviduella plåtfel

Pos 26

Pos 26 (GT 1)

Färgfläckar utanför de båda vänstra hörnen.

 

 

 

 

 

Pos 45

Pos 45 (GT 4)

En vit fläck har skadat E i ÖRE.

 

 

 

 

Pos 50

Pos 50 (GT 5)

Enligt Handboken finns på denna positionen:
”Vit streck i F i vänster oval”
vilket inte syns på det avbildade märken som är en säker position 50 med hörnmarginal.

 

1 trackback/pingback

  1. Helark av tjänstemärken – SAFE Album AB / Frimärks-Netto

Lämna ett svar