Plåtfel 20 öre plåt 2 långa tjänste

Plåt 2 användes till samtliga blå märken.
Eventuellt har även en eller flera senare plåtar använts.

Grundtypernas placering i tryckplåten

Grundtyper

Det finns 5 grundtyper som alla återkommer regelbundet på vart 5:e märke, d.v.s. varje grundtyp finns 10 gånger på plåten.

Grundtyperna är ordnade i vågräta rader vilket gör att märken i vågräta enheter alltid är samma grundtyp medan märken i lodräta enheter i olika grundtyper, om dessa inte består av mer än 5 märken.

Grundtypsfelen finns beskrivna i 1991 års handbok ”A:2 Tjänstefrimärken i stort format” av Mats Gustafsson utgiven av Sveriges Filatelist Förbund, de finns även beskrivna innan dess av M. Fishenden år 1986 i ”Cockrill Series Booklet no 45”.

 

De olika grundtypsfelen för respektive grundtyp (GT) finns beskrivna här nedan.

 

GT 1

I bottenmönstret i det övre vänstra hörnet är den 4:e stora färgpunkten uppifrån räknat i raden närmast den yttre ramlinjen halv.

GT 2

En liten färgfläck på den vänstra yttre ramlinjen ca 3 mm från det övre vänstra hörnet.

GT 3

Ovanför första E i SVERIGE finns en färgfläck på den tunna båglinjen mellan de båda tjockare linjerna.

GT 4

GT 4

Krokformat pålägg på det nedre vänstra hörnet.

Skada på insidan av den högra yttre ramlinjen utanför R i den högra ovalen.

 

 

GT 5

En färgprick på den inre ramlinjen ovanför VE i SVERIGE.
Färgfläck i bottenmönstret övre del mellan ovallinjen och den inre ramlinjen utanför sista E i den högra ovalen.

Individuella plåtfel

Pos 1 plåt 2

Pos 1

Flera mindre plåtfel finns på denna positionen:
Brott på omramningslinjen nertill på den högra ovalen.
Brott på den tunna båglinjen ovanför U i TJUGO.
Skuggstrecken i den högra delen av fundamentet under vapenskölden är delvis borta.
Färgfläck innanför den yttre ramlinjen i det övre högra hörnet.

 

6
Pos 6 plåt 2

Pos 6

M i TJENSTEFRMÄRKE är borta i den högra ovalen.

(Facit-Nr Tj 19v2)

 

 

 

44
Pos 44, plåt 2

Pos 44

Liten förtjockning av båglinjen ovanför I i SVERIGE.

 

 

 

 

Pos 45, plåt 2

Pos 45

Färgfläck på insidan av övre ytterramen ovanför R i SVERIGE.

Färgfläck nertill på Ä i den vänstra ovalen.

Det avbildade märket kommer från ett otandat 4-block.

 

 

Pos 46, plåt 2

Pos 46

Den högra yttre ramlinjen är kraftig från mitten och neråt och smalnar av mot det nedre högra hörnet.

 

 

 

 

50
Pos 50, plåt 2

Pos 50

Liten färgprick vid hälen på det vänstra lejonet.

Det avbildade märket kommer från ett otandat 4-block.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar