Plåtfel 3 öre plåt 1 långa tjänste

Plåt 1 användes för tryckningen av samtliga tandning 14 samt leverans 1-9 av tandning 13. Åren 1873 – 1899.
Plåt 2 började användas 3.7.1903 för leverans 10 och sedan även för leverans 11.
Märken tryckta med plåt 2 har ett klarare och renare bottentryck än de med plåt 1, detta gäller framför allt de sista leveranserna för plåt 1.

Individuella plåtfel

Nästan alla positionerna har mer eller mindre tydliga plåtfel.
Här är några exempel.

4
Pos 4 plåt 1

Pos 4
Övre högra hörnet är tjockt.
Hela övre ramlinjen är tjock vilket beror på ett position i tryckarkets översta rad, men det högra hörnet är extra tjockt och pekar utåt.

Färgfläck och liten inbuktning ovanför denna i nedre marginalen nära det högra hörnet.

 

 

6
Pos 6 plåt 1

Pos 6
En vit fläck har skadat fundamentet under det högra lejonet.

Vit fläck i bottenmönstret i det nedre högra hörnet.

 

 

 

Plåt 1 pos 13

Pos 13
Brott eller slitage på flera linjer vid högra ovalen, som utanför KE och linjen snett ovanför T i TRE.

Liten vit fläck på fundamentet under vänstra lejonet.

Svag inbuktning på den nedre yttre ramlinjen nedanför den vänstra ovalen.

 

 

Plåt 1 pos 17

Pos 17
Brott på båglinjerna under ÖR i ÖRE.

Liten urgröpning på övre yttre ramlinjen precis innan det högra hörnet.

 

 

 

Plåt 1 pos 18

Pos 18
Kraftigt brott på övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE.

Litet färgstreck i marginalen nedanför det nedre nedre vänstra hörnet.

 

 

 

19
Pos 19 plåt 1

Pos 19
Ett hack i det nedre högra hörnet.

Punkten efter ÖRE är kluven, ett vitt streck delar den.

 

 

 

24
Pos 24 plåt 1

Pos 24
Färgstreck i övre marginalen nära det högra hörnet.

Svag inbuktning (urgröpning) på den övre yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE.

 

 

 

Pos 30 plåt 1

Pos 30

Två skador på den nedre yttre ramlinjen:
Nära det vänstra hörnet
Nära det högra hörnet

 

 

31
Pos 31 plåt 1

Pos 31

Brott på den yttre ramlinjen ovanför V i SVERIGE

 

 

 

33
Pos 33 plåt 1

Pos 33
Två inbuktningar på den övre yttre ramlinjen, ett nära det vänstra hörnet och ett precis innan det högra hörnet. Det vänstra är oftast tydligare.

 

 

 

Pos 39 plåt 1

Pos 39

Färgstreck i nedre marginalen precis under vänstra hörnet.
Skada på nedre yttre ramlinjen under E i TRE och oftast även under E i ÖRE.

 

 

 

42
Pos 42 plåt 1

Pos 42

I vänstra ovalen är sista E:et skadat (Tj1v3 och Tj 12v2).
Positionen visar även följande konstant fel:
Båglinjerna över T i TRE är skadade.
Nedre vänstra hörnet med inbuktande ramlinje.
En svag vit fläck över vänstra 3:an

Bild på märke från pos 42 stämplat 1911.

 

var1

Övre högra hörnet med kraftigt pålägg med en vit prick i.

Position ?

 

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar