Plåtfel 4 öre plåt 1 långa tjänste

Plåt 1 användes för tryckningen av 4 öres valören i tandning 14 och tandning 13 t.o.m. 1892 (lev 21) varefter en ny plåt (plåt 2) tillverkades.

Denna plåt tillverkades på följande sätt:

  1. En originalstämpel tillverkades.
  2. Av denna gjorde fem klichéer som sattes ihop i höjdled till en plåt.
    Det är dessa fem som är de sk. Grundtyperna (GT).
  3. Av denna plåt gjordes 10 kopparfällningar = 50 klichéer.
  4. Dessa sattes ihop till en tryckplåt om 50 märken.

Grundtyper

4ore_tryckplat_1
Grundtypernas placering i tryckplåten

Grundtypsfel är skador i plåten som kan härledas till de ursprungliga 5 klichéerna och som regelbundet kan ses på märken med samma grundtyp.
Grundtypsfelen är grundläggande vid bestämmande av märkets position i tryckplåten.
Fördelningen av grundtyperna är normal för den nedre halvan av arket medan den övre halvan har en oregelbunden fördelning.
Olika tryckförfaranden som mjuk eller hård däckel och mängden färg kan göra att grundtypsfelen inte alltid är urskiljbara på märken.

 

 

 

 

 

 

gt1
GT 1

GT 1
Stor och ojämn punkt efter SVERIGE.
Brott på båglinjen ovanför Y i FYRA.
Brott på den tunna båglinjen under ÖRE strax intill den högra ovalen.

 

 

GT 2
R och K i vänstra ovalen hänger ihop nertill.
Punkten efter SVERIGE är något tillplattad.

GT 3
Vit kil i stora kronan till höger om korset.
Färgfläck till vänster om nedre kronan i vapenskölden.

GT 4
Hack i den breda ovallinjen under VE i SVERIGE.
Inbuktning på den breda ovallinjen ovanför TE i högra ovalen.
Färgstreck på vapensköldens linje mellan kronan och vänstra lejonets framtass.

gt5
GT 5

GT 5
Tre punkter över Ö i ÖRE.
Punkt under Y i FYRA.
Litet brott på den tunna linjen under SVERIGE precis innan den högra ovalen.
Svagt lodrätt streck i vänster marginal i höjd med nedre delen av ovalen. Båglinjerna upptill vågformade till vänster om S i SVERIGE.

 

Individuella plåtfel

5
Pos 5 plåt 1

Pos 5

Extra punkt (snarare fläck) efter SVERIGE. (Facit-Nr Tj2v5 och Tj13Av4).

Dessutom är den inre ramlinjen något tjockare en under det övre vänstra hörnet.

Den högra yttre ramlinjen är extra tjock upptill och det finns en vit prick i ramlinjen, detta plåtfel är ofta svårt att urskilja då märkena tryckts i arkets övre högra hörn som alltid är något extra kraftigt tryckt i märkets övre högra hörn.

 

10
Pos 10 plåt 1

Pos 10
Övre vänstra hörnet lutat tydligt inåt.
I nedre vänstra hörnet finns otydliga färgfläckar mellan ramlinjerna, svåra att urskilja.

 

 

 

12
Pos 12 plåt 1

Pos 12
Vitt streck genom ramlinjen vid EN i den vänstra ovalen.
Vit fläck på den yttre ramlinjen vid det övre högra hörnet.

 

 

 

30
Pos 30 plåt 1

Pos 30
Inhak på den nedre yttre ramlinjen nedanför Y i FYRA.
Kronan på vänstra lejonet har ett streck upptill.
Färgsudd ovanför E i SVERIGE.

 

 

 

34
Pos 34 plåt 1

Pos 34

Färgfläck framför FYRA (finns även på pos 35).

Högra inre ramlinjen är tjock nära det övre högra hörnet.

En svag ofärgad fläck under I i SVERIGE.

 

 

39
Pos 39 plåt 1

Pos 39

Vit fläck upptill på sista E i SVERIGE.

I vänstra ovalen finns en vit sky (repskada) mellan 4:an och ÄR.

 

 

 

48
Pos 48 plåt 1

Pos 48

Den högra stapeln på A i FYRA är förlängd neråt (Facit-Nr Tj2v4 och Tj 13Av3).

Dessutom är Ö i ÖRE extra tjockt nertill.

 

 

 

50
Pos 50 plåt 1

Pos 50
Vit prick i den övre yttre ramlinjen ovanför G i SVERIGE.
Vit fläck (sky) till vänster om 4:an i vänstra ovalen.

 

 

 

 

två_punkter_efter_öre
Två punker efter ÖRE

: efter ÖRE

Efter öre finns två punkter som liknar ett : istället för den normala .

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar